Šta znače oznake na saobraćajnoj dozvoli

Auto 19. feb 201920:33 > 20:43
Izvor: N1

Sigurno nema vozača koji se nije barem jednom zagledao u svoju saobraćajnu dozvolu i zapitao šta znače sve one slovne i brojčane oznake.

Iako neke već na prvi pogled poznajemo, ima onih koje su nepoznanica, pišu Halo oglasi.

Prednja strana biometrijske saobraćajne dozvole

A – registarska oznaka vozila

B – datum prve registracije

I – datum izdavanja saobraćajne dozvole

C.1.1. – prezime vlasnika (naziv pravnog lica)

C.1.2. – ime vlasnika

C.1.3. – prebivalište (sedište) i adresa vlasnika vozila


C.3.1. –
prezime korisnika vozila (naziv pravnog lica)

C.3.2. – ime korisnika vozila

C.3.3. – prebivalište (sedište) i adresa korisnika vozila

U donjem levom uglu saobraćajne dozvole se nalazi broj pod kojim je vozilo upisano u registar (2659717), dok se na suprotnoj strani nalazi serijski broj saobraćajne dozvole (67170014E0699).

N1

Zadnja strana biometrijske saobraćajne dozvole

D.1 – marka vozila

D.2 – tip vozila

D.3 – komercijalna oznaka (model)

E – broj šasije

F.1 – najveća dozvoljena masa (model)

G – masa

H – važenje registracije (upisuje se datum zamene registarskih tablica)

K – homologacijska oznaka

P.1 – radna zapremina motora

P.2 – snaga motora u kW

P.3 – vrsta goriva ili pogona

Q – odnos snaga/masa u kW/kg (samo za motocikle)

S.1 – broj mesta za sedenje uključujući i mesto za vozača

S.2 – broj mesta za stajanje

Imajući u vidu da su nove saobraćajne dozvole čipovane, u njima se nalaze i dodatni podaci koji nama nisu vidljivi i to:

J – vrsta vozila

P5 – broj motora

L – broj osovine

R – boja vozila

  • zabrana otuđenja vozila (do naznačenog datuma)
  • JMBG, odnosno matični broj vlasnika
  • JMBG, odnosno matični broj korisnika vozila
  • nosivost vozila