Vujović: Telekom neće izbeći restrukturiranje

Biznis 12. dec 201521:08 > 21:17
Tanjug/Oksana Toskić

Budžet za 2016. godinu je dobar način da izađemo iz 20 godina duge tranzicije, izjavio je ministar finansija Dušan Vujović i dodao da će deficit biti smanjen povećanjem akciza, ali i racionalizacijom u javnom sektoru.

„Telekom neće izbeći restrukturiranje“, rekao je Vujović za RTS.

Prema njegovim rečima, budžet koji je danas usvojen za 2016. zasnovan na realnim projekcijama, gde će drušštveni proizvod u narednoj godini porasti za 1,75 odsto.

„To znači da će se u velikom delu privrede, a pogotovo u privatnom sektoru, povećati plate, a samim tim i potroššnje. Povećanje od 1,75 odsto je duplo višše nego ove godine, to je izlazak iz negativne stope rasta“, napomenuo je Vujović.

Ministar je podsetio da je to drugi budžžet u programu trogodiššnjih reformi, koje su podržali MMF i javnost u Srbiji i svetu.

„Ovo je dobar put za Srbiju da izađe iz 20 godina duge tranzicije, iz 20 godina pokuššaja da izvršimo reforme, izađemo na čist put ekonomskog razvoja, rasta i boljitka“, naglasio je ministar finansija.

Ministar je rekao da smanjenje deficita za 0,75 odsto znači da je plan da se smanji strukturni deficit

„Mi smo već u prvoj godini ostvarili 2,54 odsto smanjenja tog deficita. Taj deficit se ne vidi u publikacijama koje dnevno publikujemo. To je deficit na strani trajnih prihoda i trajnih rashoda. Taj deficit je bio rezultat recesije tokom 2008. i 2012. godine“, ukazao je ministar.

Kako je rekao, za otpremnine je planirano 15 milijardi, a planirano je višše nego dovoljno sredstava da svi oni koji žžele da odu, imaju pravo na otpremnine.

„Cilj je da oni koji žžele da odu u penziju, dobiju otpremninu i da imamo mlade, stručnije ljude, da narod manje plaća usluge koje držžava pružža u obrazovanju, zdravstvu…“, naglasio je Vujović.

O zamerkama Fiskalnog saveta: Samo sugestija

Govoreći o zamerkama Fiskalnog saveta na račun subvencija, koje će sada biti javne, ministar je dodao da je Savet imao samo sugestiju.

„I inače postoje podaci koji se objavljuju, garancije koje se nalaze između planiranog deficita i fiskalnog deficita. Između ta dva deficita je oko 33 milijarde koje se odnose na aktivirane garancije koje su potpisivane godinama pre“, dodao je Vujović.

Prema njegovim rečima, te garancije koje se odnose na Srbijagas, bivšši JAT.

U Skupšštini se jedna od najčžeššćih rasprava vodila o budžžetu za AP Vojvodinu, kojoj po Ustavu pripada sedam odsto novca iz republičkog budžžeta.

Ministar je rekao da će Vojvodina, zapravo, dobiti 8,39 odsto.

„Opozicija to ne žželi da vidi. Vrlo je jednostavno – svi transferi koji pripadaju opšštinama, svi prihodi koji AP dobija za najamljivanje plata, novac za pruge i mostove, sve to ide u budžžet AP Vojvodine“, ističe Vujović.

Kada je reč o odustajanju od prodaje Telekoma, ministar je ponovio da bi transakcija bila realizovana da je cena bila bolja i da je bila iznad limita racionalnog ekonomskog.

„Plan B za Telekom je da neće izbeći restrukturiranje, tražženje boljeg mesta na Balkanu“, istakao je Vujović.

Kada je reč o povećanju plata i penzija u januaru, Vujović je rekao da je i prvobitni dogovor bio da se podeli ono što je ostvareno.