Korišćenje proizvodnih kapaciteta BIP-a

Biznis 14. dec 201509:30 > 09:34
N1

Agencija za licenciranje stečajnih upravnika objavila je oglas za prikupljanje pisanih ponuda za zaključenje ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji o davanju na korišćenje proizvodnih kapaciteta stečajnog dužnika AD Beogradska industrija piva, slada i bezalkoholnih pića.

Poslovno-tehnička saradnja podrazumeva da stečajni dužnik obezbedi proizvodne kapacitete, sa kompletnom opremom i pokretnim stvarima koje se upotrebljavanju u procesu proizvodnje ili radi distribucije proizvoda na tržištu, a ponuđač organizuje nastavak procesa proizvodnje radi očuvanja i eventualnog povećanja tržišnog udela u prodaji piva koje se proizvodi i prodaje pod robnim žigom AD BIP.

Ponuđač je dužan da na lokaciji stečajnog dužnika obavlja proces proizvodnje kao i da angažuje minumum 100 osoba koje su bile zaposlene ili angažovane u pravnom prethodniku stečajnog dužnika na dan 1. avgusta 2015. godine. Ugovorom će biti definisana i minimalna količina proizvodnje piva na mesečnom nivou koja ne može biti manja od 10.000 hektolitara mesečno računajući prosek na šestomesečnom nivou.

Ponude se dostavljaju na adresu Agencije za licenciranje stečajnih upravnika – Centar za stečaj, najkasnije do 28. decembra 2015. godine.

Više informacija na portalu eKapija.