DRI: Mimo propisa potrošene 134 milijarde dinara

N1

Kontrola računa državne kase, državnih i lokalnih firmi i institucija za 2014. pokazala je da se novac građana dobrim delom koristio na nedozvoljen način. Mimo propisa potrošeno je 134 milijarde dinara, odnosno više od 1,1 milijarde evra.

Najupečatljivije je na lokalu, gde je, kako pokazuju podaci, svaki sedmi dinar potrošen na taj način.

Oko 44 milijarde dinara nepropisno je potrošeno iz državnog budžeta, 47 milijardi iz budžeta lokalnih samouprava, 6 milijardi u zdravstvu, osam milijardi u javnim preduzećima, a ostale državne organizacije i institucije potrošile su mimo propisa 29 milijardi.

Revizori su kontrolisali javne nabavke vredne 52 milijarde dinara, od kojih su za nabavke vredne 14,5 milijardi, odnosno gotovo 28 odsto utvrđene nepravilnosti.

Državne i lokalne uprave su nepravilno odobrile 1,2 milijarde dinara subvencija.

Kad je reč o troškovima za državne službenike, utvrđene su nepravilnosti kod isplate dve milijarde dinara.
Takođe i da svako treće javno preduzeće nije snizilo plate kao što je bilo propisano.

„Recimo Zavod za hitnu medicninsku pomoć u Kragujevcu koji je vozačima Hitne pomoći isplaćivao plate u visini plata medicinske sestre“, kaže Radulka Urošević iz DRI.

Jedna petina nepravilnosti u vezi sa kupovinom roba i usluga odnosi se na ugovore zaključene bez postupka javne nabavke, dok se jedna petina nepravilnosti odnosi na lošu konkursnu dokumentaciju.

Najveća utvrđena nepravilnost odnosi se na javnu nabavku Građevinske direkcije Srbije, ali iz ranijeg perioda.

„U pitanju je javna nabavka finansijske imovine, odnosno kredita, od jedne banke, tu smo utvrdili propuste u sprovođenju postupka javne nabavke. Javna nabavka je bila u iznosu od 57 milijardi dinara, za koje je država subvencionisala kamatu od 10 miliona evra unapred, iz budžeta“, kaže Ljubica Janković Andrijević.

Političke partije nisu izvršile popis imovine i obaveza u ukupnom iznosu od oko sedam miliona evra kao ni popis 21 nepokretnosti i 16 putničkih motornih vozila. Na osnovu nalaza iz izveštaja za 2014, podneto je 83 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, jedna prijava za privredni prestup i 12 krivičnih prijava.

Detaljnije u prilogu Vojislava Stevanovića: