Vučić se hvali, Vujović priznaje da je dug manji zbog kursa

Biznis 05. apr 201618:14 > 19:17
N1

Kako pokazuju najnoviji podaci, javni dug Srbije je smanjen tokom prva tri miseca 2016. za za 331 milion evra, sa oko 25,2 milijarde evra na kraju prošle godine, na 24,9 milijardi evra.

Kada je reč o učešću javnog duga u bruto domaćem proizvodu postoje dve metode obračunavanja. Prema onoj koju koristi Ministarstvo finansija, u odnosu na zvaničnu procenu ovogodišnjeg BDP-a, javni dug smanjen je sa 77,3 na 73,5 odsto BDP-a.

Fiskalni savet Srbije međutim, računa učešće javnog duga prema trenutnom bruto domaćem proizvodu, što ukazuje da je smanjenje znatno manje, sa 77,3 procenta na kraju 2015. na 76 na kraju marta.

Podatak o smanjenju javnog duga premijer je iskoristio da pohvali efikasan rad vlade. Fiskalni savet i Ministarstvo finansija poručuju da je manji dug više rezultat promena na deviznom tržištu, a manje reformskih mera.

Uvek strog izveštaj Fiskalnog saveta o stanju javnih finansija, ovog puta, prema oceni premijera, hvali rezultate rada vlade: „Danas ste čuli Fiskalni savet koji je prvi put rekao bravo za vladu javni dug manji za 320 miliona i deficit je prvi put na minimalnom nivou u prvom kvartalu“, kazao je Aleksandar Vučić.

Od premijera se nije čulo i da se u izveštaju Fiskalnog saveta navodi se da je dug manji zbog slabljenja dolara, ali i dinara u odnosu na evro, od početka ove godine.

Komplikovana ekonomska matematika preračunavanja iz jedne valute u drugu, a ne mere vlade dala je dobar rezultat, priznaje i ministar finansija:

Smanjenje od 331 milion, od toga je 316 smanjenje kursa između dolara i evra, znači računsko smanjenje, kao što nam je pre bilo povećanje kursa za 700 miliona, sada je smanjenje. Šesnaest je smanjenje stvarno“, kaže ministar finansija Dušan Vujović.

Da li je to nagoveštaj početka stvarnog smanjivanja javnog duga ili će on do kraja godine da raste predviđenom dinamikom? To će zavisiti od toga da li će vlada uspeti da smanji deficit, odnosno poveća prihode a smanji troškove, objašnjavaju u Fiskalnom savetu:

S obzirom da imamo tekuće rashode koji su pod konotrolom i bolju naplatu poreza da je to indikacija da će deficit ako se ti trendovi nastave biti manji nego što je budžetirano“, navodi član Fiskalnog saveta, Nikola Altiparmakov.

Javni dug prestaće da raste kada deficit bude manji od tri odsto što bi prema dugoročnoj strategiji trebalo da bude postignuto 2017. Do tog cilja, podsećaju u Fiskalnom savetu, Srbija će stići samo ako trajno smanji rashode i reformiše javni sektor i javna preduzeća.