Za Galeniku ponuđeno 16 miliona evra

Biznis 26. okt 201713:20 > 13:22
N1info

Tenderska komisija za sprovodjenje postupka prodaje kapitala farmaceutske kompanije Galenika otvorila je danas finansijsku ponudu luksemburškog Aeliusa. Ponuđena je cena od 16 miliona evra a Ministarstvu privrede je preporučeno da se ova kompanija proglasi kupcem Galenike.

Kako je saopštilo Ministarstvo privrede, luksemburška firma Aelius ponudila je cenu od 16 miliona evra za kupovinu 93,72914 odsto ukupnog kapitala Galenike.

„Komisija je konstatovala da je ponuda podneta u skladu sa javnom ponudom i da ispunjava sve propisane uslove i donela Odluku kojom predlaže Ministarstvu privrede da Aelius SARL proglasi kupcem kapitala“, navodi se u saopštenju.

Kupac će biti u obavezi da, pored iznosa od 16 miliona evra na ime kupoprodajne cene uplati i iznos od 25 miliona evra na ime izmirenja obaveza prema bankama, kao i iznos od dodatnih 200 evra po godini staža za zaposlene koji su se opredelili za dobrovoljni socijalni program.

Takođe, kupac je u obavezi da u naredne dve godine, na ime obavezne investicije, uloži 5,525 miliona evra u Galeniku kao i da broj zaposlenih na neodređeno ne spušta ispod 900.

Za dobrovoljni odlazak iz Galenike koja ima 1.400 zaposlenih, prijavilo se 250 radnika. 

Komisija je inače 20. oktobra predlažila Ministarstvu privrede da odobri dalje učešće u tenderskom postupku Aeliusu i odbaci prijavu kompanije Amicus SRB iz Beograda.

Odluka je doneta pošto je Komisija pregledala dopunjenu dokumentaciju i konstatovala da ponudjač Aelius, povezano lice sa EMS S/A iz Brazila, ispunjava kvalifikacione uslove u skladu s javnim pozivom, dok ponudjač Amicus SRB, povezano lice sa investicionim fondom HBM iz Švajcarske, nije dostavio traženu dokumentaciju.

Ministarstvo privrede Srbije je 1. septembra raspisalo tender za prodaju 93,7 odsto kapitala Galenike, a početna cena na javnom nadmetanju je jedan evro uz obavezu kupca da uplati i 25 miliona evra za pokriće bankarskih dugova te kompanije.

Pokušaj privatizacije Galenike propao je početkom ove godine, pošto s potencijalnim strateškim partnerom, rusko-britanskim konzorcijumom Frontier-Petrovaks, nije postignut dogovor o preuzimanju dugovanja koje ta farmaceutska kompanija ima prema komercijalnim bankama.

Pokušaj privatizacije Galenike propao je početkom ove godine, pošto sa potencijalnim strateškim partnerom, rusko-britanskim konzorcijumom Frontier-Petrovaks, nije postignut dogovor o preuzimanju dugovanja koje ta farmaceutska kompanija ima prema komercijalnim bankama.