NBS o trošku za obradu kredita: Ne komentarišemo odluke suda

Biznis 14. mar 201813:57 > 13:59
Izvor: Pixabay

Narodna banka Srbije (NBS) je saopštila da ne može da komentariše sudske odluke, pa ni odluku Vrhovnog kasacionog suda (VKS) da "naknada za obradu kredita" ne bi trebalo da bude element ugovora o kreditu.

Vrhovni kasacioni sud je doneo odluku da banka nema pravo da naplaćuje „trošak obrade kredita“ kao cenu ugovora, zbog čega je jedna pravnosnažna presuda, koja je po tom osnovu bila doneta u korist banke, vraćena na ponovno odlučivanje.

Povodom te sudske odluke, agenciji Beta je u NBS rečeno da centralna banka, iako ne može da komentariše, „pažljivo prati i analizira odluke sudova i u skladu sa svojim zakonskom obavezom očuvanja finansijske stabilnosti, oprezno i pravovremeno, kada oceni da je to neophodno, preduzima odgovarajuće mere koje su joj na raspolaganju u okviru svoje nadležnosti“.

„Ipak, treba imati u vidu da se konkretnom sudskom odlukom tužbeni zahtev u delu koji se odnosi na naknadu za obradu kredita vraća nižestepenom sudu na ponovni postupak, radi utvrđivanja svih činjenica konkretnog slučaja i donošenja nove odluke (slučaj nije pravnosnažno rešen)“, naveli su u NBS.

 Prava cena kredita na koju građani i preduzeća treba da obrate pažnju, kako je istakla NBS, izražena je pre svega u efektivnoj kamatnoj stopi – koja pored nominalne kamatne stope uključuje i sve druge troškove.

Nju su banke dužne da prikazuju pri svakom oglašavanju kredita, u predugovornim informacijama i pri zaključenju konkretnog ugovora, što je sve uređeno Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih i podzakonskim aktima donetim na osnovu tog zakona.

Vrhovni kasacioni sud je, odlučujući da „naknada za obradu kredita“ ne bi trebalo da bude element ugovora o kreditu, ukazao da je, saglasno Zakonu o obligacionim odnosima, kamata jedina cena koju banka može da naplaćuje prilikom puštanja i korišćenja kredita, i da „trošak obrade kredita“ predstavlja deo cene ugovora o kreditu.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević je rekao da bi nižestepeni sudovi trebalo da poštuju odluku tog suda.