BAS uzima kredit od 12 miliona evra za izgradnju nove stanice na Novom Beogradu

Biznis 10. okt 201912:10 > 12:12
Tanjug/Beoinfo

BAS a.d. zakazao je vanrednu sednicu Skupštine akcionara za 29. oktobar, a na njoj će se, između ostalog razmatrati predlog kreditnog zaduženja za izgradnju nove autobuske stanice u Bloku 42 na Novom Beogradu, piše eKapija. Kako se navodi u prilogu i materijalu za sednicu, predloženo je da se kredit u iznosu od 12 miliona evra podigne kod Komercijalne banke.

„Imajući u vidu činjenicu da je između Grada Beograda i BAS a.d. zaključen Ugovor o zajedničkoj izgradnji autobuske stanice u Bloku 42 na Novom Beogradu, kojim je definisano da Grad Beograd obezbeđuje lokaciju, a da je BAS a.d. investitor koji će u potpunosti finansirati izradu neophodne projektne i tehničke dokumentacije i finansirati izgradnju kompleksa nove integrisane autobuske stanice, a sve u rokovima koji obezbeđuju nesmetanu realizaciju započetih strateških projekata u Gradu Beogradu, neophodno je obezbediti finansijska sredstva za realizaciju ugovorenih i planiranih poslovnih aktivnosti“, prenosi eKapija navode iz dokumentacije za sednicu Skupštine akcionara BAS-a.

U dokumentaciji se dodaje i da se, s obzirom na visinu potrebnih finansijska sredstva, ona ne mogu obezbediti iz redovnog poslovanja BAS-a, i da je stoga neophodno da se sredstva obezbede iz kredita.

Kako piše, visina kreditnog zaduženja predstavlja više od 30 odsto knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine BAS-a iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja i saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima predstavlja raspolaganje imovinom velike vrednosti.

“U skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, kao i Zakonom o tržištu kapitala, u obavezi smo da izvršimo reviziju finansijskih izveštaja za 2019. godinu“, piše u materijalu.