Usvojen budžet za 2020. godinu

Biznis 28. nov 201910:12 > 10:13
Izvor: Fonet/Nenad Porpević

Skupština Srbije usvojila je budžet Srbije za 2020. godinu kojim su predviđeni prihodi od 1.314,5 milijardi dinara i rashodi od 1.334,7 milijardi dinara, a deficit će iznositi 20,2 milijarde dinara, odnosno 0,3 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Za budžet je glasao 151 poslanik, protiv i uzdržan nije bio niko.

Budžet je planiran na osnovu procene da će rast BDP u 2020. godini biti četiri odsto, a da će inflacija iznositi dva odsto.

Za plate zaposlenih u državnoj službi biće izdvojeno 295,4 milijarde dinara, a za penzije 581,2 milijarde.

Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je ranije, kada je obrazlagala budžet, da je predviđeno da se za kapitalne investicije izdvoji oko 260 milijardi dinara.

Za subvencije je planirano 95,3 milijarde dinara, od čega za podsticaje investitora 9,3 milijarde.

Zakon o budžetu će stupiti na snagu u roku kraćem od osam dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije.

Mali: Budžet razvojni i izbalansiran

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su Zakon o budžetu za 2020. godinu, koji je prema oceni ministra finansija Siniše Malog razvojni, izbalansiran i usmeren je na rast životnog standarda i investicija, saopštilo je Ministarstvo finansija.

Budžetom su predvidjeni ukupni prihodi od 1.314,5 milijardi dinara i rashodi u visini od 1.334,7 milijardi dinara, a predviđeni deficit je 20,2 milijardi dinara, odnosno 0,3 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), podseća se u saopštenju.

„Budžet za 2020. godinu podrazumeva veće plate u javnom sektoru, veće penzije za 5,4 odsto, ogromne investicije u našu javnu infrastrukturu, putnu, železničku, dakle za Moravski koridor, ostale auto-puteve“, rekao je Mali i dodao da je u proteklih pet godina izgrađeno više od 320 kilometara novih auto-puteva.

Mali je naglasio da se nastavlja sa takvom politikom, jer je predviđeno, kako je naveo, „nikada više novca za ulaganje u zdravstvo, prosvetu, Fond za nauku“.

Ministar je ocenio i kao ohrabrujuće da će Srbija u trećem kvartalu ove godine imali stopu rasta, „po fleš proceni, od 4,7 odsto, dok se očekuje da će za celu godinu biti 3,8 odsto, a možda i više od toga“.

„Dakle, naša ekonomija raste sve brže, projektovali smo četiri odsto za 2020. godinu, u nadi da će biti još veći rast“, rekao je Mali.

On je istakao i da se očekuje da prosečna plata u decembru ove godine bude veća od 500 evra.

„Budžetom za 2020. godinu predvidjena su povećanja plata i penzija, ali i rekordna izdvajanja za kapitalne investicije, koje će podstaći dalji rast BDP.

Zakonima se omogućava i rasterećenje privrede, kroz olakšice, koja će joj dati mogućnost da bude još atraktivnija i konkurentnija i da doprinese većem privrednom rastu u 2020. godini“, rekao je Mali.

U budžetu za 2020. godinu izdvojeno je 295,4 milijardi dinara za plate, kao i 581,2 milijarda dinara za penzije za najstarije, koje će od januara biti veće za 5,4 odsto.

Više će se ulagati i u obrazovanje i inovacije, pa se tako nastavlja modernizacija obrazovnog sistema, a za projekat „Povezane škole i digitalne udžbenike“ planirano je oko četiri milijarde dinara.

Кao podrška razvoju nauke, udvostručena su sredstva za Fond za nauku na milijardu dinara.

Na dnevnom redu set finansijskih zakona

Poslanici su posle usvajanja budžeta započeli novu sednicu na kojoj će razmatrati set finansijskih zakona koji prate budžet Srbije za 2020. godinu.

Pred poslanicima su Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Na dnevnom redu su i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak gradjana, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu.

Predsednica Skupštine predložila je da se na sednici razmatra i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.

Razmatraće se i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, i Predlog zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis.

Predloženo je da poslanici razmotre Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, kao i Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.

Predloženo je da razmotre i Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, Predlog zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama i Predlog zakona o agencijskom zapošljavanju.

Poslanici na početku sednice koriste svoje pravo da postave pitanja nadležnim insitucijama, posle čega će preći na utvrđivanje dnevnog reda.

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je na početku rasprave Skupštine o 16 finansijskih zakona, da ti zakoni koji se usvajaju uz državni budžet, treba da budu dodatni podsticaj za zapošljavanje. 

Mali je rekao da je na osnovu podataka Zavoda za statistiku, stopa nezaposlenosti u Srbiji u trećem kvartalu ove godine opala na 9,5 odsto prvi put od 1995. godine. 

Ministar smatra da smanjenje stope nezaposlenosti „ukazuje da je ekonomska politika na pravom putu, a sledeći cilj je evropski prosek nezaposlenosti od šest do sedam odsto.

Ministar finansija je obrazlažući predložene zakone rekao da je „jedan set mera usmeren ka dodatnom smanjenju opterećenja na zarade tako što se deo doprinosa za PIO koji isplaćuje poslodavac smanjuje sa 12 na 11,5 odsto i povećanje neoporezivog dela zarade sa 15.300 na 16.300 dinara“.

Te dve mere zajedno omogućiće da se opterećenje na zarade sa 62 odsto smanji na 61 odsto od 1. januara 2020. godine, rekao je ministar, uz najavu da će se to činiti i ubuduće. 

Drugi set zakona su, rekao je ministar, direktni poreski podsticaji usmereni za zapošljavanje. Tako za sve novozaposlene koji u 2019. godini nisu imali posao, poslodavac neće imati obavezu plaćanja doprinosa za PIO 2020. godine, dok će doprinos biti umenjen za 95 odsto do kraja 2021. i do 85 odsto do kraja 2022. godine. 

Uz to je u tim slučajevima najavio oslobađanje od poreza na dohodak i to u naredne tri godine po 70, 65 i 60 odsto. 

„Još jedna mera je smanjenje doprinosa do 70 odsto za novonastanjena lica koja u protekle tri godine nisu živela u Srbiji“, kako bi se „podstakli naši mladi koji su u inostranstvu da vrate“, rekao je ministar.