Kontrola letenja: Vazdušni saobraćaj bezbedan, zlonamerno uzbunjivanje javnosti

Biznis 03. dec 201917:55 > 17:59
N1

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA) reagovala je na tvrdnje sindikata kontrole letenja i saopštila da se vazdušni saobraćaj u nadležnosti SMATSA odvija bezbedno i neometano, u skladu sa Zakonom o vazdušnom saobraćaju i međunarodnim standardima.

Sindikat kontrole letenja saopštio je ranije da SMATSA u dužem vremenskom periodu ne poštuje standardne operativne procedure koje se odnose na stres kontrolora letenja, „što može da ugrozi bezbednost tog vazdušnog prostora“

SMATSA je navela da nije bilo prekida u pružanju usluga korisnicima i osudio „neprecizno i zlonamerno uzbunjivanje javnosti“ od strane „dela sindikata“, do kojeg je, kako ističu, „slučajno ili ne, nekoliko dana pred početak pregovora o novom kolektivnom ugovoru sa oba reprezentativna sindikata“. Kako dodaju, „velika većina članova sindikata“ nije upoznata sa saopštenjem sindikata, da se ne bi složila s iznetim konstatacijama u vezi sa bezbednošću vazdušnog saobraćaja, kao i načinom uzbunjivanja javnosti.

„Radi objektivnog informisanja javnosti, dužni smo da istaknemo činjenicu da trenutni kolektivni ugovor sa kontrolorima letenja ističe 1. januara 2020. Menadžment SMATSA održao je dva sastanka sa Sindikatom kontrole letenja na kojima se otvoreno i u pozitivnom kontekstu pričalo o temama koje će biti predmet pregovaranja, kao i o svim otvorenim pitanjima u vezi sa statusom i standardom kontrolora letenja“, navodi se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da je menadžment uputio poziv sindikatima da obrazuju odbor za pregovore koji čine predstavnici reprezentativnih sindikata.

„Poslodavac je početak pregovora zakazao za 12. decembar. Menadžment SMATSA je spreman da sasluša argumente sindikata i razgovara o svim otvorenim pitanjima“, navodi SMATSA.