EPS: Ulaganja u oblasti kvaliteta vazduha oko 650 miliona evra

Ekonomija 17. jan 202014:24 > 14:26
N1

Prioritet Elektroprivrede Srbije u zaštiti životne sredine i najveći obim ulaganja od oko 650 miliona evra predviđen je u oblasti zaštite kvaliteta vazduha, kroz izgradnju sistema za odsumporavanje dimnih gasova i primarne i sekundarne mere za smanjene emisije azotnih oksida u termoelektranama, rečeno je u EPS-u.

Time EPS ispunjava stroge ekološke standarde EU i spušta emisije ispod granica predviđenih domaćom i evropskom regulativom, navode u tom javnom preduzeću.

Ukupne dodatne ekološke investicije EPS-a u narednim godinama planirane su u vrednosti više od milijardu evra u niz projekata kojima se štite vazduh, voda i zemljište i poboljšava kvalitet životne sredine.

U EPS-u je 2001. godine počeo proces obnavlјanja, a potom i revitalizacije i modernizacije proizvodnih kapaciteta, sa povećanjima snage i unapređenjem zaštite životne sredine, a sve u cilјu očuvanja sigurnosti snabdevanja, povećanja energetske efikasnosti postrojenja i dostizanju standarda koji važe u EU.

Do sada je na svim termoelektranama završena rekonstrukcija elektrofiltera čime su značajno smanjene emisije praškastih materija odnosno PM čestica. U to je od 2004. godine do sada uloženo 97 miliona evra, a rezultat su, kako navode u EPS-u, 2,5 puta manje emisije praškastih materija u 2018. godini nego u 2011. godini.

EPS je završio izgradnju postrojenja u TE „Kostolac B“ u šta je uloženo 96 miliona evra i garancijska merenja su pokazala da su emisije sumpor-dioksida (SO2) znatno ispod važećeg evropskog standarda od 200 miligrama po kubnom metru.

„Najvredniji projekat, čija je realizacija u toku, u koji će biti uloženo 217 miliona evra, obezbediće sistem za odsumporavanje dimnih gasova za četiri bloka TENT A. To je jedna od najvažnijih investicija u regionu zbog visine finansijskih ulaganja i pozitivnih ekoloških efekata, kao i zbog ispunjavanja obaveza prema Energetskoj zajednici“, ističu u EPS-u.

Planirani su i projekti za preostala dva bloka u TENT A, kao i blokove u TENT B, TE „Kostolac A“ i novi blok „Kostolac B3“ čija izgradnja je u toku.

Po proceni EPS-a, ulaganja u zaštitu životne sredine doneće do 2025. smanjenje emisija sumpor-dioksida 90 odsto, azotnih oksida 45 odsto i praškastih materija 95 odsto u poređenju sa periodom od 2008. do 2012. godine.

U EPS-u navode da je posvećena puna pažnja izgradnji postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova u TENT A koja se realizuje u okviru sporazuma između vlada Srbije i Japana. Na osnovu tog sporazuma su EPS i Japanska agencija za međunarodnu saradnju JICA potpisali Sporazum o zajmu za finansiranje projekta, a ugovor o izgradnji EPS i konzorcijum koji predvodi kompanija Mitsubishi Hitachi Power Systems potpisali su u septembru. 2017. godine. U konzorcijumu izvođača radova su i ITOCHU korporacija iz Japana i MPP Jedinstvo iz Sevojno.

Sistem za odsumporavanje dimnih gasova u Obrenovcu gradi se za četiri bloka TENT A snage po 350 megavata, koji kao gorivo koriste lignit iz površinskih kopova Rudarskog basena „Kolubara“. Na blokovima A3, A4, A5 i A6 biće primenjena tehnologija odsumporavanja dimnih gasova vlažnim postupkom, uz korišćenje krečnjaka kao reagensa. Kao nusproizvod dobijaće se gips koji se može koristiti u građevinarstvu, a, pomešan sa pepelom, i za izgradnju puteva.

Radovi su počeli u februaru 2019. godine. Rok za realizaciju projekta je 42 meseca uz dodatnih 12 meseci garantnog perioda. Posle završetka ovog projekta očekivani nivo emisija biće smanjen za više od devet puta.

Tokom realizacije projekta biće uklјučeno više od 1.600 domaćih radnika u različitim fazama projekta, ističu u EPS-u.