NALED predlaže 10 mera za očuvanje radnih mesta i podršku privredi

Biznis 18. mar 202012:12 > 12:18
Izvor: N1

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) iznela je predlog 10 mera za podršku privredi i očuvanje radnih mesta tokom i posle pandemije koronavirusa. Predlažu, između ostalog, privremeno smanjenje poreza i doprinosa na zarade, jednokratnu finansijsku pomoć za kompanije i preduzetnike u najosetljivijim sektorima koji beleže znatan pad prihoda, kao i za pojedince koji ostaju bez posla, uvođenje produženog porodiljskog odsustva i vaučera za angažovanje pomoći u kući oko čuvanja dece...

Stručni tim NALED-a formulisao je paket mera da se održi likvidnost privrede i kontinuitet poslovanja, podrže lokalne samouprave i građani koji će biti najviše pogođeni posledicama pandemije Korona virusa. Mere su dostavljene na adresu Predsedništva, Vlade Srbije, Narodne banke i Privredne komore i predstavljaju preliminarni predlog koji zahteva dodatnu analizu izvodljivosti i efekata i prilagođavanje u zavisnosti od razvoja situacije.

„U ime više od 300 članova NALED-a, želimo da ponudimo pomoć državi u prevazilaženju izazova koje je pred sve nas postavila pandemija Korona virusa i predlažemo da se formira zajednička stručna grupa, sastavljena od predstavnika resornih institucija, privrede, civilnog sektora i međunarodne zajednice, koja bi pružala podršku Kriznom štabu i pomogla da se umanji dramatičan pad privredne aktivnosti i rast nezaposlenosti“, kaže predsednik UO NALED-a Vladimir Novaković.

Prema njegovim rečima, NALED stoji na raspolaganju i da, u saradnji sa međunarodnim partnerima, pokuša da preusmeri aktivnosti i projekte na rešavanje zdravstvenih i ekonomskih posledica pandemije, jer su zaštita zdravlja stanovništva, očuvanje života i sprečavanje rasta nezaposlenosti prvi i najvažniji ciljevi.

U saradnji sa Kancelarijom za IT i eUpravu, NALED je već preduzeo korake da se uz podršku EBRD hitno uspostavi kontakt centar za podnošenje prijava svim republičkim inspekcijama u cilju sprečavanja rasta sive ekonomije i nezakonitog podizanja cena osnovnih životnih namirnica, zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava, namirnica i medicinskih sredstava.

Prenosimo predloge NALED-a u celosti:

Privremeno smanjenje poreza i doprinosa na zarade ili uvođenje mogućnosti odloženog plaćanja svih dažbina u vezi sa zaradama, bez zaračunavanja kamata, za preduzetnike, mikro i MSP sektor i/ili za najugroženije sektore u zavisnosti od rezultata analize uticaja pandemije na privredu;

– U saradnji sa bankarskim sektorom, uz obezbeđivanje dodatnih sredstava iz budžeta Republike Srbije, omogućiti privredi pristup jefitnim ili beskamatnim kreditima za obezbeđivanje likvidnosti i refinansiranje obaveza, uz mogućnost odobravanja grejs perioda za otplatu novih pozajmica;

– Za kompanije i preduzetnike koje posluju u najosetljivijim sektorima i beleže značajan pad prihoda, kao i za pojedince koji su ostali bez posla, obezbediti jednokratnu finansijsku podršku i/ili uvesti moratorijum u trajanju od najmanje tri meseca na otplatu kredita bankama i svih dažbina državi;

– Sprečiti rast cena kroz odgovarajući sistem korišćenja robnih rezervi i pojačan inspekcijski nadzor uz uvođenje kontakt centra za građane i privredu;

– Proširiti meru oslobođenja od poreza i doprinosa na zarade u prvoj godini poslovanja na preduzetnike paušalce, kako bi se podstaklo samozapošljavanje;

– Proširiti obuhvat propisa koji reguliše pojednostavljeno / elektronsko angažovanje sezonskih radnika na sektore koji su posebno skloni fluktuacijama (poput turizma), i privremene poslove koji će biti posebno aktuelni za vreme trajanje epidemije (pomoć u kući, kurirski poslovi, čuvanje dece i dr.);

– Stimulisati bezgotovinsko plaćanje kroz kanale javnog informisanja i eventualno smanjenje / povraćaj dela PDV-a u slučaju plaćanja karticama kao meru smanjenja širenja epidemije, ali i meru kojom se održavaju legalni tokovi ekonomije;

– Uvesti javne radove kao meru podsticanja zapošljavanja ranjivih grupa i podsticanja lokalnog ekonomskog razvoja;

– Uvesti produženo porodiljsko odsustvo i vaučere za angažovanje pomoći u kući oko čuvanja dece, kako bi se zaposleni roditelji nosili sa zatvaranjem škola;

– Uspostaviti poseban fond za finansijsku podršku lokalnim samoupravama / regionima čije su stanovništvo i privreda najviše pogođeni epidemijom.