NBS: Banke obavezne da dužnicima ponude zastoj u otplati kredita

Biznis 18. mar 202020:29 > 20:33
Izvor: N1info

Banke i davaoci lizinga u Srbiji su obavezni da u naredna tri dana, do 21. marta, dužnicima ponude zastoj u otplati obaveza (moratorijum), saopštila je Narodna banka Srbije (NBS).

NBS je juče usvojila porpise o zastoju u odlaganju kredita u naredna tri meseca radi očuvanja finansijske stabilnosti u uslovima potencijalnih rizika uzrokovanih vanrednom zdravstvenom situacijom u zemlji.

Banke i davaoci lizinga treba da na svojim internet prezentacijima objave ponudu o zastoju otplate obaveze njihovih dužnika koji imaju rok od 10 dana od dana objavljivanja da tu ponudu odbiju, a ako to ne učini – smatraće se da je ponuda prihvaćena tog desetog dana.

Moratorijum je zastoj u otplati obaveza prema banci po osnovu kredita ali i svih drugih obaveza dužnika prema banci. Dužnici koji imaju više kredita imaju pravo na moratorijum u otplati rata za sve kredite.

„Ukoliko dužnik nakon objavljivanja ponude nastavi da uredno izmiruje obaveze, to ga ne sprečava da u toku trajanja vanrednog stanja primeni moratorijum. Ako dužnik, na primer, ponudu za moratorijum u propisanom roku nije odbio, a otplatio je jednu dospelu ratu kredita, narednog meseca se i na tog dužnika primenjuje moratorijum ukoliko ne isplati ratu“, objasnila je NBS.

Banka tokom trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije, ne obračunava zateznu kamatu na dospelo a neizmireno potraživanje.

Nakon prestanka moratorijuma (koji ne može biti kraći od 90 dana odnosno od trajanja vanrednog stanja za vreme trajanja pandemije) dužnik nastavlja da otplaćuje kredit na koji način se period otplate faktički produžava za tri meseca.

„Svakako, ukoliko bi dužnik od banke zahtevao drugačiji način otplate za koji smatra da je za njega adekvatniji, banka mu treba izaći u susret.U odnosu na redovnu (ugovorenu) kamatu koju banka obračunava za vreme trajanja zastoja, ona se pripisuje dugu i rasporedjuje se ravnomerno na preostali rok dospeća“, navela je centralna banka.

Sve vesti o koronavirusu pratite u blogu uživo i na posebnoj stranici Koronavirus.