NIS doneo odluku o podeli dividendi, 27,14 dinara po akciji bruto

Biznis 30. jun 202016:45 > 16:49
Izvor: N1

Skupština akcionara NIS a.d. Novi Sad donela je odluku o raspodeli dobiti za 2019. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti Društva, navodi se u saopštenju.

Na osnovu ove odluke NIS će akcionarima na ime dividende isplatiti oko 4,4 milijarde dinara odnosno 27,14 dinara po akciji bruto.

Ovo je osma godina zaredom u kojoj će NIS na ime dividende isplatiti 25 odsto prošlogodišnje neto dobiti Društva.

Neto dobit NIS a.d. Novi Sad u 2019. godini iznosila je 17,7 milijardi dinara. Pravo na dividendu za 2019. godinu imaju svi akcionari NIS a.d. Novi Sad koji su upisani u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na 20. jun 2020. godine.

Dan i postupak isplate dividende akcionarima odrediće Odbor direktora NIS a.d. Novi Sad, navodi se u saopštenju.