Usvojen Zakon o konverziji zemljišta

Biznis 16. jul 201512:47 > 12:49
Tanjug/Marko Đoković

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su Zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu. Za usvajanje tog zakona glasalo je 166 poslanika, 13 je bilo protiv, a 10 poslanika nisu glasali.

Primenom ovog zakona okončaće se svojinska transformacija na građevinskom zemljištu i omogućiti da se u Srbiji gradi, budući da se zakonom ispravljaju neadekvatna zakonska rešenja iz 2009. godine, koja su nekoliko godina kasnije oborena pred Ustavnim sudom, očekuju u Vladi Srbije.

Zakonom su propisani uslovi i pravo na pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz plaćanje tržišne vrednosti tog zemljišta.

Predviđeno je da nema više mogućnosti za investitore da imaju pravo korišćenja zemljišta, već mogu da biraju između prava na zakup ili prava svojine.

Predmet konverzije ne može biti građevinsko zemljište koje je posebnim zakonom određeno kao zemljište koje se ne može otuđiti iz javne svojine, kao i objekata javne namene u javnoj svojini po osnovu posebnih zakona.

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović rekla je u parlamentu, braneći ta zakonska rešenja, da će polovina prihoda od naknade za konverziju ići Agenciji za restituciju, a polovina budžetu Srbije, autonomne pokrajine ili lokalne samouprave.

Ministarka kaže da je predloženi zakon jednostavan i lako sprovodiv i da će omogućiti da konvezrija bude izvršena u roku od 30 dana, navodeći da je zakon važan za Srbiju posebno kada je reč o poboljšanju uslova investiranja i povećanju investicija i zaposlenosti.

Procena je da je u naredne dve do tri godine moguće od nakande prikupiti oko 630 miliona evra na strani Agencije za restituciju i isto toliko na strani budžeta.

Navodeći da je procenjena vrednost tog zemljišta 24 milijardi evra, Mihajlović je rekla da će novi zakon omogućiti konverziju u pravo svojine, ali i pravo dugoročnog zakupa na 99 godina, uz određenu naknadu po tržišnoj vrednosti zemljišta.