Advokat Tijana Žunić Marić: Nadzor zaposlenih preko aplikacija često nezakonit

Biznis 05. feb 202111:03 3 komentara
Freeimages / Rick Tolboom

Veliki broj poslodavaca u Srbiji koji koristi neke od aplikacije za nadzor zaposlenih, često krši zakon, piše Nova ekonomija.

Tijana Žunić Marić iz Advokatske kancelarije Žunić, objašnjava za Novu ekonomiju da se najčešće krši Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

„Nepoštovanje zakona se ogleda u propuštanju da se oceni zakonitost nadzora, da se zaposlenima pruže sva zakonom propisana obaveštenja, ili poslodavac ne izvrši prethodnu Procenu uticaja obrade na zaštitu podataka o ličnosti i slično“, objašnjava advokat Žunić Marić.

I pre epidemije je postojalo tržište aplikacija za “menadžment produktivnosti,” ali su sa masovnim radom od kuće one doživele bum.

Prema rečima Žunić Marić, u igri je nekoliko vrsta aplikacija koje omogućavaju manje ili više ekstenzivan monitoring zaposlenih: platforme za konferencijske pozive, aplikacije za za praćenje vremena, aplikacije koje omogućavaju monitoring uređaja i aplikacije koje proveravaju kako se zaposleni osećaju.

Iskustvo nam je pokazalo da postoji veći broj domaćih kompanija koje koriste neke od ovih aplikacija, ali, kako ističe – teško je proceniti sa sigurnošću kolika je njihova generalna zastupljenost na domaćem tržištu, imajući u vidu da nisu rađena zvanična istraživanja na ovu temu.

Na pitanje na koji način domaći zakoni regulišu ovu vrstu nadzora, Žunić Marić navodi da Zakon o radu ne reguliše ovu vrstu nadzora, već samo spominje da se u slučaju obavljanja poslova van prostorija zaposleni i poslodavac sporazumevaju oko načina vršenja nadzora nad radom i kvalitetom obavljanja poslova.

„Međutim, poslodavci koji razmatraju da uvedu ovakav vid nadzora, moraju da vode računa o strogim odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti“, upozorava ona.

Praćenje rada miša i tastature

Kako kaže, nije moguće definisati univerzalnu formulu između toga šta je dozvoljeno ili nedozvoljeno i ta granica ima određene fluktuacije u zavisnosti od toga u kome sektoru je poslodavac, kojim poslovima se bavi zaposleni, koje podatke aplikacija obrađuje, koja je svrha obrade, na koji način se vrši obrada (da li je nadzor srazmeran ili prekomeran, po kom pravnom osnovu se vrši obrada).

„Upotreba nekih aplikacija gotovo uvek će biti nezakonita (na primer, aplikacije koje omogućavaju praćenje aktivnosti miša ili tastature) jer neopravdano ugrožava pravo na privatnost zaposlenih“, ukazala je ona.

Savetujući poslodavce kako da postupe, Tijana Žunić Marić navodi da zaposleni imaju pravo na privatnost, ali da se to pravo na privatnost može ograničiti, ukoliko je to opravdano i proporcionalno cilju koji se želi postići.