Analiza NBS: Milioni transakcija preko mobilnog telefona i kartica

Biznis 30. maj 202319:42 7 komentara
Shutterstock /ViDI studio

Građani sve više koriste mobilni telefon za plaćanja sa svojih računa putem mobilnog bankarstva, dok broj transakcija elektronskog bankarstva - koje podrazumeva onlajn plaćanja preko kompjutera - pada. Kako proizilazi iz analize Narodne banke Srbije, značajno raste i plaćanje karticama koje smo tokom januara, februara i marta u trgovinama "provukli" 116 miliona puta.

„Upotreba najsavremenijih oblika plaćanja u našoj zemlji nastavila je da raste i u prvom tromesečju 2023. godine. O tome svedoči podatak da je na kraju prvog tromesečja ugovorenu uslugu elektronskog bankarstva imalo 3.785.112 korisnika (fizička i pravna lica i preduzetnici), što predstavlja rast od 6,06 odsto u odnosu na isti period prethodne godine“, navodi centralna banka.

Kada je reč o mobilnom bankarstvu, ovu uslugu imala su 3.494.654 korisnika, što je za 11,66 odsto više nego u istom tromesečju 2022. godine.

„Pored broja korisnika, porastao je i ukupan broj transakcija koje putem digitalnog bankarstva obavljaju fizička i pravna lica. S jedne strane, broj izvršenih transakcija putem elektronskog bankarstva opao je za 4,47 odsto (35.739.680 prema 37.412.178 transakcija), dok se, s druge strane, broj izvršenih transakcija putem mobilnog bankarstva povećao za 27,80 odsto u odnosu na prvo tromesečje 2022. godine – 19.726.041 prema 15.434.762 transakcija“, ističe NBS.

Platne kartice

Krajem marta ove godine broj izdatih platnih kartica je, prema podacima NBS, bio 10.944.148, što je, kako se ističe, za 6,70 odsto više nego u isto vreme 2022. godine.

Pročitajte još:

„Tokom prvog tromesečja ove godine, građani su u trgovinama u našoj zemlji izvršili 116.112.950 plaćanja platnim karticama, što predstavlja rast od 19,63 odsto u odnosu na broj plaćanja u istom tromesečju 2022. godine. U istom periodu, plaćanja karticama inostranih pružalaca platnih usluga u našim trgovinama obavljena su 7.915.170 puta, što je za 40,09 odsto više nego tokom prvog tromesečja 2022. godine“, navodi NBS.

Na kraju prvog tromesečja tekuće godine, broj bankomata iznosio je 3.035, što predstavlja umanjenje od 2,63 odsto u odnosu na isto tromesečje 2022. S druge strane, primetno je proširenje prihvatne mreže za platne kartice, tj. POS terminala, kojih je korisnicima na raspolaganju 123.308, što je za 5,74 odsto uređaja više nego u prvom tromesečju 2022. godine.

„Kada je reč o internet prodavnicama, tj. virtuelnim prodajnim mestima, krajem marta ove godine bilo ih je 3.610, odnosno čak 752 više nego u isto vreme prethodne godine“, navodi centralna banka.

Kupovina preko interneta

U prvom tromesečju 2023. godine broj dinarskih transakcija putem kojih su građani kupovali preko internet sajtova iznosio je 8,7 miliona i, prema podacima NBS,  za 25,76 odsto je viši nego u prvom tromesečju 2022. godine.

„Vrednost pomenutih transakcija bila je 24 milijarde dinara, što je za 38,11 odsto više od vrednosti izvršenih plaćanja u prvom tromesečju 2022. U minulom tromesečju i transakcije izvršene u evrima porasle su u odnosu na pre godinu dana, pa tako rast broja transakcija iznosi 29,96 odsto (dva miliona naspram 1,6 miliona transakcija), dok je njihova vrednost veća za 36,49 odsto (96 miliona naspram 70,4 miliona evra). U prvom tromesečju ove godine porasli su i učestalost i vrednost plaćanja u američkim dolarima – broj izvršenih plaćanja porastao je za četvrtinu (sa 1,2 na 1,5 miliona), dok je njihova vrednost bila za osam odsto viša nego u prvom tromesečju 2022. godine (37 miliona naspram 34,2 miliona dolara)“, ističe centralna banka.

Instant plaćanja 

Kada je reč o korišćenju instant plaćanja, i ono, prema podacima NBS, beleži rast transakcija, kojih je u prvom tromesečju 2023. godine bilo za 21,68 odsto više nego u istom periodu lane – to je ukupno 2,7 miliona instant plaćanja više nego u prvom tromesečju 2022. godine

„Prosečan dnevni broj izvršenih plaćanja u prvom tromesečju 2023. godine iznosi 167.199 i veći je za gotovo 30 hiljada nego u istom tromesečju 2022. godine.

Sklapanje ugovora o kreditu „na daljinu“

NBS navodi da je nastavljen trend rasta broja zaključenih ugovora na daljinu između banaka i korisnika finansijskih usluga.

„Naime, tokom prvog tromesečja 2023. godine zaključeno je 34.158 ugovora, što je na nivou istog tromesečja prethodne godine. Od tog broja, zaključeno je 29.169 ugovora elektronskim putem (što je za 0,27 odsto manje nego u istom tromesečju prethodne godine) i 4.989 ugovora video-identifikacijom korisnika (za 1,67 odsto više nego u istom tromesečju prethodne godine)“, navodi NBS.

Posmatrano po vrsti finansijskog proizvoda, građani su u većoj meri koristili mogućnost ugovaranja na daljinu u prvom tromesečju 2023. godine u odnosu na isto tromesečje 2022. godine prilikom ugovaranja usluge tekućeg računa za 9,72 odsto (3.025 naspram 2.757), štednje – oročene ili po viđenju – za 8,51 odsto (3.187 naspram 2.937), gotovinskog kredita za 0,22 odsto (17.023 naspram 16.986), dok su ostale usluge bile za 40,82 odsto zastupljenije (3.905 naspram 2.773).

Usluga dozvoljenog prekoračenja računa ugovarana je u manjoj meri – za 19,33 odsto (7.018 naspram 8.700).