APR nastavlja postupak prinudne likvidacije više od 3.000 firmi

Ekonomija 23. feb 202416:34 3 komentara
N1 info

Agencija za privredne registre prinudno će likvidirati ukupno 3.581 firmu koje su, uzastopno za dve poslovne godine, "zaboravile" da podnesu svoje završne račune.

APR je početkom godine objavio da će, po službenoj dužnosti, brisati 3.609 preduzeća. Reč je o prinudnoj likvidaciji koju APR sprovodi po Zakonu o privrednim društvima.

Taj postupak se, prema zakonu, obavlja u nekoliko faza, a prva je obaveštenje na internet stranici APR o broju preduzeća za koja su se stekli razlozi za prinudnu likvidaciju, a koje nije moguće otkloniti.

Sada je APR objavio da će biti prinudno likvidirano ukupno 3.581 firma – 28 manje nego što je prvobitno bilo obelodanjeno.

„Sa spiska privrednih društava kojima su objavljena obaveštanja da su ispunili razloge za prinudnu likvidaciju, skinuta su društva koja su, u međuvremenu, pokrenula predstečajni postupak, likvidaciju…“, objasnili su za portal N1 u APR.

U Agenciji za privredne registre je, tako, od 7. do 12. februara, pokrenut postupak prinudne likvidacije 3.581 privrednog društva.

„Nadležni Registrator nadležan za vođenje Registra privrednih subjekata je, po službenoj dužnosti, doneo akta o pokretanju postupka prinudne likvidacije i istovremeno objavio oglase o prinudnoj likvidaciji u trajanju od 60 dana, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima“, saopštila je Agencija.

Kako se navodi, rešenja registratora u papirnoj formi poslata su putem pošte na registrovane adrese sedišta privrednih društava, a elektronska forma registratorove odluke, zajedno sa oglasom o pokretanju prinudne likvidacije, objavlјeni su na internet stranici Agencije.

„Objavlјenim dokumentima pristupa se unosom matičnog broja ili poslovnog imena društva u pretraživače: Pretraga oglasa i obaveštenja za registrovane subjekte ili Pretraga privrednih društava. Od dana objavlјivanja oglasa o prinudnoj likvidaciji, društvo ne može da registruje promene podataka u Registru privrednih subjekata“, ukazala je Agencija.

Koje je tvoje mišljenje o ovome?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare