ASNS: O problemima radnika brinu samo pojedinci i sindikati

Biznis 06. okt 202119:48
Izvor: pixabay

Stvarni problemi radnika, uslovi rada, uskraćivanje svih mogućih prava, kršenja zakona, nezavidan socijalni položaj i ponižavajaći položaj velike većine radnika nisu tema Vlade Srbije i ostaju briga samo pojedinaca i sindikata, ukazala je danas Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS).

ASNS je povodom 7. oktobra – Dana dostojanstvenog rada, u saopštenju naveo da je Srbija društvo u kome su na najvišoj ceni najniže etičke i moralne vrednosti.

Pročitajte još:

„Osionost, bezobzirnost i sila promovišu poželjni sistem vrednosti, a obrazovanje, poštovanje osnovnih ljudskih normi i život od sopstvenog rada, dostojni su društvenog prezira. Neophodna alternativa je pravedno društvo zasnovano na etici, moralu i normama socijalne države i građanskog (civilnog društva), vladavini prava i jednakoj šansi za sve“, naveo je ASNS.

Ocenjeno je da „pravi korak ka izlazu iz ozbiljne i opasne krize sa kojom se suočavamo, krize društva u kome živimo i društvenom preporodu, kao preduslovu za ekonomski, socijalni, kulturni i svaki drugi preobražaj i napredak, jeste uspostavljanje novog sistema vrednosti“.

„Sva elementarna pitanja u društvu moraju da se rešavaju kroz socijalni dijalog kao alternativu oktroisanim odlukama vlasti. Danas je socijalni dijalog kao pojam, a pogotovo kao praksa potpuno iskompromitovan i obesmišljen. Neophodno je da se socijalni dijalog postavi, odnosno vrati na izvorne principe i bude zasnovan na civilnom dijalogu na nivou države i samouprava i dijalogu socijalnih partnera, sindikata i poslodavca u preduzeću i ustanovi“ poručio je ASNS.

Komentari

Vaš komentar