Biznis.rs: Sleduju li građanima besplatne akcije Pošte Srbije

Biznis 07. dec 202216:0418 komentara
Izvor: Shutterstock

U Ministarstvu privrede za Biznis.rs kažu da je Pošta Srbije zaključkom vlade iz jula 2022. godine dobila saglasnost da otpočne aktivnosti na reformi tog javnog preduzeća, sa ciljem pokretanja procesa korporativizacije, ali i naglašavaju da nema roka za okončanje transformacije Pošte Srbije u akcionarsko društvo. Kada je reč o eventualnoj podeli besplatnih akcija građanima, u ovom ministarstvu navode da bi se "u slučaju privatizacije moglo doći do tumačenja da se i te akcije mogu podeliti", što za sada, ističu - nije tema.

V.d. direktora Pošte Srbije Zoran Đorđević nedavno je, na sednici proširenog kolegijuma, rekao da će naredna poslovna godina za Poštu biti godina transformacije u akcionarsko društvo, čime će se, prema njegovim rečima, „postići optimizacija poslovnih rezultata, efikasniji i funkcionalniji sistem i procesi“.

Pročitajte još:

Biznis.rs je tim povodom uputio pitanja Ministarstvu privrede u vezi sa rokovima za transformaciju Pošte Srbije u narednoj godini, kao i procedurom koja će biti sprovedena.

U pisanom odgovoru ministarstva istaknuto je da nema roka za transformaciju u 2023. godini.

„Prema našim saznanjima, očekuje se formiranje radne grupe. Ujedno, ističemo da je novim pravnim okvirom za državna preduzeća, koji priprema Ministarstvo privrede, predviđeno da će Vlada Srbije u određenom vremenskom periodu sprovesti promenu pravne forme javnih preduzeća u formu akcionarskog društva ili društva sa ograničenom odgovornošću, i to nakon što utvrdi kriterijume za izbor pravne forme u koju će se javna preduzeća transformisati“, navelo je ministarstvo.

Podela akcija

Portal je posatvio pitanje i da li će građani imati pravo na besplatne akcije Pošte Srbije, a iz odgovora proizilazi da ta mogućnost – nije isključena.

„Zakon o pravu na besplatne akcije ne pominje Poštu Srbije decidno, a u slučaju privatizacije može se doći do tumačenja da se i te akcije mogu podeliti. Za sada to nije tema zaključka Vlade Srbije, a ni Zakona o pravu na besplatne akcije“, poručili su za Biznis.rs iz Ministarstva privrede.

Kada je reč o pravu građana na besplatne akcije, istoimenim zakonom je propisano da su nosioci prava na besplatne akcije oni koji su navršili 18 godina zaključno sa 31. decembrom 2007. godine i da su na dan sticanja statusa nosioca prava bili upisani u birački spisak nadležnih opštinskih organa, da su na dan stupanja na snagu tog zakona bili državljani Srbije ili imali status privremeno raseljenog lica sa Kosova i Metohije, i da pravo na akcije bez naknade nisu na bilo koji način ostvarili, u celosti ili delimično, u skladu sa Zakonom o svojinskoj transformaciji ili o privatizaciji.

Preduslov je i da su upisani u evidenciju nosilaca prava koju vodi ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, u skladu sa ovim zakonom.

Na osnovu toga, građani su dobili pravo besplatne akcije Akcionarskog fonda i eksplicitno navedenih preduzeća – odnosno, „u javnim preduzećima i privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala, odnosno privrednim društvima koja obavljaju delatnost od opšteg interesa“.

Građanima je tako podeljeno 15 odsto akcija Republike Srbije u Preduzeću za telekomunikacije „Telekom“ a.d. Beograd, kao i 15 odsto ukupnog broja akcija Javnog preduzeća Aerodrom „Nikola Tesla“, a zakonom je predviđena i podela 15 odsto ukupnog broja akcija Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ Beograd.

Komentari

Vaš komentar