Centar za demokratiju: Minimalna potrošačka korpa u januaru 41.758 dinara

Ekonomija 30. apr 202217:59 13 komentara
Ulje, namirnice, kriza, brašno, šećer, osnovne namirnice, prodavnica, market, radnja,
N1

Veliki broj zaposlenih dočekuje i ovaj Međunarodni praznik rada u atmosferi nesigurnog zaposlenja, rizika od siromaštva i minimalne zarade koja nije dovoljna za minimalnu potrošačku korpu, ocenila je Fondacija Centar za demokratiju čestitajući svim radnicama, radnicima i sindikatima 1. maj.

Fondacija u pretprazničnoj poruci ističe da su nedovoljne zaštite radnih prava i bezbednosti i zdravlja na radu, neuređenosti novih oblika rada, neefikasnosti radnih sporova, a posebno su ugrožene osetljive grupe na tržištu rada.

Prema podacima Ankete o radnoj snazi, u četvrtom kvartalu 2021. godine 503.300 radnika je privremeno zaposleno, a među registrovano zaposlenima u februaru 2022. njih 60.000 je angažovano van radnog odnosa što znači da ne ostvaruju niz individualnih prava – na minimalnu zaradu, na ograničeno radno vreme, pravo na odmor, pravo na plaćeno bolovanje, a takođe niti kolektivna prava.

U januaru 2022. godine minimalna zarada je iznosila 33.805 dinara, minimalna potrošačka korpa 41.758 dinara, a prosečna 80.891 dinar.

Fondacija ukazuje da je Srbiji, umesto sve veće fragmentacije radnog zakonodavstva, neophodan kvalitetan normativno-pravni okvir u oblasti radnih prava, pre svega donošenje novog Zakona o radu koji će biti u skladu sa standardima Evropske unije i Međunarodne organizacije rada.

Rad radnih grupa na pripremi nacrta zakona treba učiniti transparentnijim, uz uključivanje socijalnih partnera i nevladinih organizacija, sugerisala je Fondacija Centar za demokratiju i najavila da će nastaviti da se zalaže za efikasniju zaštitu radnih prava, unapređenje pravnog okvira u oblasti rada, za što brže otvaranje pregovora o Poglavlju 19 u procesu evropskih integracija.

Pratićemo primenu propisa i rad institucija nadležnih za zaštitu radnih prava i zajedno sa sindikatima i nevladinim organizacijama nastaviti promociju radnih prava i dostojanstvenog rada, naglašeno je u saopštenju.