DRI podneo zahtev za smenu direktora Zavoda za izgradnju grada Beograda

Ekonomija 05. mar 202416:11 1 komentar
N1

Državna revizorska institucija uputila je zahtev za smenu v.d. direktora Zavoda za izgradnju grada Beograda Radomana Spalevića. DRI je saopštila da je "o teškom kršenju obaveze dobrog poslovanja" obavestila Narodnu skupštinu, kao i da je Skupštini grada Beograda uputila zahtev za razrešenje odgovornog lica Zavoda za izgradnju grada Beograda.

Državni revizori su kontrolisali završne račune Zavoda za izgradnju grada Beograda za 2021. godinu i sačinila izveštaj o reviziji. U tom postupku utvrđene su, kako navodi DRI, nepravilnosti za koje je Zavod bio u obavezi da preduzme mere ispravljanja i o tome obavesti Državnu revizorsku instituciju.

„Odgovorno lice Zavoda za izgradnju grada Beograda je u ostavljenom roku dostavilo Odazivni izveštaj o merama koje je preduzelo radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti otkrivenih u postupku revizije u kome nisu iskazane mere ispravljanja za sve utvrđene nepravilnosti. Prilikom ocene navedenog izveštaja, DRI je utvrdila da za određene materijalno značajne nepravilnosti nisu dostavljeni dokazi o njihovom otklanjanju“, ukazali su revizori.

Zbog navedenog sprovedena je revizija odazivnog izveštaja, nakon čega je Državna revizorska institucija sačinila Izveštaj o reviziji odazivnog izveštaja Zavoda za izgradnju grada Beograda i Poslerevizioni izveštaj o merama ispravljanja Zavoda za izgradnju grada Beograda.

Na čelu Zavoda od sredine 2019.

Podaci Agencije za privredne registre pokazuju da je Radoman Spalević u Registar privrednih društava upisan kao v.d. direktor Zavoda po osnovu registracione prijave od 15. jula 2019. godine, nakon što je dotadašnja v.d. direktorka Jelena Mitić podnela neopozivu ostavku.

„U navedenom postupku revizije, utvrđeno je da Zavod za izgradnju grada Beograda teško krši obavezu dobrog poslovanja jer nije otklonio materijalno značajne nepravilnosti koje je DRI otkrila, a koje se odnose na neslaganje u iskazivanju potraživanja i obaveza u poslovnim knjigama Zavoda za izgradnju grada Beograda i poslovnim knjigama komitenata Zavoda“, ukazali su revizori.

Revizori navode da je, u poslovnim knjigama, Zavod iskazao veća potraživanja od Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP, u iznosu od 146.409.000 dinara i istovremeno je iskazao manje obaveze u iznosu od 455.951.000 dinara, u odnosu na vrednosti pozicija u poslovnim knjigama istog komitenta.

„Zavod je iskazao potraživanja po osnovu poreza na prenos apsolutnih prava u iznosu većem od 19.816.000 dinara i obaveze po istom osnovu u iznosu manjem od 42.310.000 dinara, u odnosu na vrednosti pozicija u evidencijama Poreske uprave“, navela je DRI.

Kako se dodaje u saopštenju, nije takođe otklonjena značajna nepravilnost koja se odnosi na to da Zavod na kraju izveštajnog perioda nije ocenio da li je umanjena vrednost zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda koje iskazuje u poslovnim knjigama u iznosu od 108.348.000 dinara koji potiču iz ranijih godina.

Napominjemo da, prema bilansu uspeha Zavoda za izgradnju grada Beograda za period od 1. januara do 31. decembra 2022. godine, koji je razmatran u okviru revizije odazivnog izveštaja, ukupni prihodi Zavoda iznose 71.122.000 dinara“, navela je DRI.

Koje je tvoje mišljenje o ovome?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare