Elektrodistribucija se zadužuje 40 miliona evra za pametna brojila

Biznis 12. okt 202112:1714 komentara
N1

Elektrodistribucija Srbije zadužiće se 40 miliona evra kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za finansiranje prve faze Projekta za pametna brojila. Za obaveze Elektrodistribucije kod banke garantovaće država Srbija, piše Nova ekonomija.

Procenjena vrednost celog Projekta za pametna brojila je 80 miliona evra i plan je da se izvode u dve faze (1A i 1B), navodi Nova ekonomija.

Pročitajte još:

Iz kredita EBRD, od 40 miliona evra, planirano je finansiranje faze 1A, uz državnu garanciju, piše u predlogu Zakona o potvrđivanju ugovora o garanciji (pametna brojila) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Druga faza 1B bila bi finansirana kreditom Evropske investicione banke od 40 miliona evra i takođe uz garanciju države.

Ugovorom o garanciji predviđeno je da Srbija bezuslovno garantuje, kao primarni dužnik, a ne samo kao garant, uredno i blagovremeno plaćanje svih dospelih iznosa i izvršavanje preuzetih obaveza Elektrodistribucije u skladu sa Ugovorom o zajmu, piše u predlogu zakona.

Zajam se otplaćuje u 18 polugodišnjih rata, pri čemu je prvi datum otplate glavnice 10. novembar 2025. godine, a poslednji 10. maj 2034. godine.

Obaveze koje dospevaju po osnovu kamate, provizije na nepovučena sredstva i glavnice plaćaju se 10. maja i 10. novembra svake godine.

Kako se navodi u predlogu Zakona, u Srbiji veliki broj domaćinstava ima „zastarela brojila koja dugi niz godina nisu zamenjena ili baždarena“, što za posledicu ima usporavanje u radu distributivnog sistema i „netačan prikaz stvarno utrošene električne energije“.

Postojeći uređaji zameniće se savremenim digitalnim uređajima koji će omogućiti „smart metering“. To podrazumeva daljinsko očitavanje, daljinsko isključivanje, upravljanje potoršnjom.

Navodi se i da će vođenje pametnih sistema merenja omogućiti i priključenje novih proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije (OIE) na distributivnu mrežu.

Faza 1A obuhvata izbor konsultanta koji ima zadatke da analizira postojeću mernu infrastrukturu, pomogne u pripremi tenderske dokumentacije i sprovođenju nabavke, i da pruži tehničku pomoć prilikom puštanja u rad komponentni sistema.

Tokom ove faze je planirana i nabavka nadogradnje/ažuriranja sistema za daljinsko merenje i upravljanje potrošnjom sa pametnih (digitalnih) brojila električne energije za područje Niša, Кraljeva i Čačka kao i za sve velike (industrijske) potrošače u Srbiji.

Planirano je da se kroz prvu fazu izvrši nabavka i instalacija sistema, pratećeg softvera i približno oko 205.000 pametnih (digitalnih) brojila.

Rok za realizaciju faze 1A je od 2021. godine do 2025.

Faza B podrazumevaće nabavku dodatnih 260 hiljada brojila za područja sa največim gubicima i ona bi trebalo da bude realizovana od 2023. do 2027. godine.

Komentari

Vaš komentar