Evropski sud „prebacio loptu“ zaduženih u francima na hrvatski Vrhovni sud

Shutterstock

Evropski sud pravde presudio je o konvertovanim kreditima u švajcarskim francima, a rezultat nije povoljan za korisnike ovih kredita u Hrvatskoj. U presudi se kaže da takvi krediti ne potpadaju pod Direktivu o zaštiti potrošača, navodi N1 Hrvatska.

„Član 1 (2) Direktive Saveta 93/13 / EEZ od 5. aprila 1993. o nepoštenim uslovima (odredbama) u potrošačkim ugovorima treba tumačiti tako da ugovorne odredbe koje odražavaju odredbe nacionalnog prava na osnovu kojih je prodavac robe ili pružalac usluge bio dužan da potrošaču predloži izmenu svog prvobitnog ugovora putem sporazuma čija je sadržina određena tim odredbama i taj potrošač je imao mogućnost  da prihvati takvu izmenu – nisu obuhvaćene materijalnim područjem primene te direktive“, navodi se u presudi Evropskog suda pravde.

Vrhovni sud Hrvatske mora da presudi i da konačno tumačenje, prva je reakcija udruženja Franak.

„Nažalost, ono što nismo očekivali, ipak se dogodilo. Sud EU nije se proglasio nenadležnim za predmet C-567/20, ali svejedno nije odgovorio na postavljena pitanja.

To znači da se odluka o pravu na obeštećenje svih potrošača s konvertovanim kreditima seli na Vrhovni sud Hrvatske. Mi obeštećeni nismo, i Vrhovni sud mora da donese jedinu pravilnu odluku, a to je da veštačenjem na sudovima moraju biti utvrđena naša prava, jer pravnim mačem bez matematičkih proračuna nije moguće preseći i utvrditi je li konverzijom postignuta ravnoteža prava i obaveza između potrošača i banaka. Potpuno je jasno da konverzijom nismo obeštećeni, ali o tome sada mora odlučiti  Vrhovni sud Hrvatske“, navelo je udruženje Franak na svojoj internet stranici.

Predsednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić nije želeo da, kako navodi N1 Hrvatska, spekuliše o rokovima u kojima Vrhovni sud donese konačnu odluku o konvertovanim kreditima u švajcarskim francima, nakon što se Sud pravde Evropske unije oglasio praktično nenadležnim.

„Svesni smo da se ovo tiče velikog broja naših građana, radimo na svim slučajevima i sada ne treba paničariti. Konačnu odluku o ovom pitanju svakako će doneti Vrhovni sud Republike Hrvatske“, rekao je Dobronić.

Komentari

Vaš komentar