EY istražuje navike potrošača u Srbiji nakon pojave pandemije

Biznis 15. jun 202108:00 > 16. jun 2021 16:46
Promo/EY

U revizorsko-konsultantskoj kompaniji EY na globalnom i lokalnom nivou objavljeno je istraživanje pod nazivom „EY Indeks promene navika potrošača“ koje je sprovedeno kako bismo utvrdili koliko je na navike potrošača uticala pojava pandemije COVID-19 virusa. EY istraživanje pod nazivom EY Indeks promene navika potrošača stavlja u fokus ponašanje i raspoloženje i definiše detalje kada je u pitanju online kupovina.

Sada, nakon više od godinu dana nakon evidentiranih prvih slučaja zaraze COVID-19 virusom, jasno je da će nas osećaj izrazite nesigurnosti još neko vreme opsedati. Možemo da kažemo da smo prevazišli vrhunac COVID-19 pandemije u fazu koju možemo nazvati „duboki COVID“. Mnogi potrošači se i dalje jasno drže odluka kako od sada žele da žive, ali uz restriktivne mere i nove vidove izazova koji su postali svakodnevnica, a većina potrošača se ipak samo trudi da uhvati korak sa novim ritmom života.

„U proteklih godinu dana, kada smo se i u našoj zemlji suočili sa COVID-19 virusom, naučili smo kako je to poslovati i živeti van zone komfora. Prilagodili smo se novim trendovima, novim uslovima poslovanja, novim načinima komunikacije i obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Ceo svet se suočava sa sličnim izazovima i živimo novu realnost, a baš to bila je inicijalna kapisla da na globalnom nivou naša kompanija EY odluči da uradi sveobuhvatno istraživanje o tome koliko su ove tektonske promene napravile promene u vezi sa navikama potrošača.“ rekao je Ivan Rakić, Rukovodeći Partner kompanije EY za Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu.

Promo/EY

 

Rezultati studije „EY Indeks promene navika potrošača” u Srbiji ukazuju na to da je 100% ispitanika koji imaju osnovno obrazovanje zabrinuto za svoje finansije, takođe 94% ispitanika čiji ukupan prihod domaćinstva ne prelazi 48.000RSD brine za svoje finansijsko stanje. Među zaposlenima nije drugačija situacija, pa tako i velika većina (74%) zaposlenih ispitanika isto brine kada su u pitanju njihove finansije. Ta briga je izražena među ispitanicima koji se bave fizičkim poslovima, pa tako skoro svi (92%) brinu za svoje finansijsko stanje.

Na pitanje koliko su ispitanici studije EY Indeks promene navike potrošača u decembru 2020. godine promenili svoju svakodnevnicu, ono što se najviše ističe jeste – način na koji se druže, pa se 92% ispitanika složilo da je došlo do značajne promene na ovom polju. Kada detaljnije sagledamo strukturu ispitanika, možemo da primetimo da su najviše koncept druženja promenili ispitanici starosne dobi od 30-39 godina koji su u 94% složni u tome da im se društveni život znatno razlikuje od početka pandemije. Takođe, najviše ispitanika sa višim ili visokim obrazovanjem (94%), promenili su navike svoje socijalizacije usled pojave pandemije. Sa druge strane, na globalnom nivou 82% ispitanika promenilo je način na koji se druže pod uticajem COVID-19 pandemije.

Rezultati ovog istraživanja pokazali su da 41% ispitanika smatra da će strah od virusa COVID-19 prestati da utiče na njihove živote za u naredne 2 godine najkasnije. Među ispitanicima ima i onih koji tvrde da će ovaj strah od pandemije nestati tek za 3-5 godina, ali u izuzetno malom procentu, svega 2%. Gotovo trećina ispitanika koji trenutno rade od kuće veruje da će u narednih 1-2 godine strah od COVID-19 pandemije prestati da utiče na njihove živote.

Među domaćim potrošačima, svi ispitanici se slažu da je za svaki tip proizvoda cena ključni faktor na osnovu kog donose odluku o kupovini i izboru. Za sve tipove proizvoda, procenat ispitanika koji se složio da je cena ključna iznosi od 62-83%. Na drugom mestu po važnosti nalazi se brend proizvoda, ili kada je pakovana i sveža hrana u pitanju percepcija koliko je proizvod zdrav odnosno dobar za njih. Ono što se uglavnom kotira tek na 4-5. mestu kada je u pitanju odabir proizvoda je dostupnost, ili kvalitet usluge, sa čim se slaže 30-44% ispitanika.

Ono što se pokazalo u okviru domašaja uticaja koji pandemija COVID-19 virusa ima je način na koji potrošači koriste tehnologiju, bankarske usluge ili način na koji kupuju/ pripremaju hranu (retrospektivno 60%, 57%, 53%). Čini se da su ispitanicima globalne EY studije najviše na svakodnevne navike uticale restriktivne mere usled kojih je 80% ukupnog broja ispitanika (14.447 ispitanika ukupno) reklo da sada više ne jede van kuće.Čitav svet iskusio je iste brige, pa tako nevezano za to u kom su kraju sveta, velika većina ljudi brinula je za zdravlje svojih članova porodice (više od 70% ispitanika), ali istovremeno i za ekonomiju svoje zemlje (69% ispitanika). Godinu dana nakon pojave pandemije možemo da primetimo da ono što prvo ističu ispitanici iz Srbije je da se 91% drugačije druži/socijalizuje, kupuje (79%), pristupa medicinskoj nezi (73%), ili radi (66%). Dok većina ispitanika iz Srbije suočena sa pojavom pandemije pokušava da uštedi više (59%), 8% ispitanika kaže da je u potpunosti izgubilo prihode.

Tokom izrade lokalne studije, na globalnom nivou kompanija EY sprovela je još jedan u nizu upitnik na temu Indeksa promene navika potrošača u februaru 2021. godine koji je pokazao da se nivo optimizma smanjio, pa tako samo 27% globalnih ispitanika misli da će im se strah od virusa prestati da utiče na njihove živote nakon 1-2 godine. Gotovo polovina (47%) od 14.483 ispitanika nove globalne ankete izjasnilo seto da će se vakcinisati čim im ta opcija bude na raspolaganju, dok takođe gotovo polovina brine za svoje finansije (45%), i zdravlje svojih članova porodice (43%). Možemo da primetimo da i nekoliko meseci kasnije, brige ne jenjavaju.

Neke od ključnih analiza možete naći na linku: https://www.ey.com/sr_rs/consulting/ey-indeks-promena-navika-potrosaca. Studiju možete preuzeti na samom kraju članka (na dnu web stranice).