Fejzulahu: „Elektrosever“ nema pravo da nudi cene ispod tržišnih

Biznis 25. jun 202216:13 > 19:09 0 komentara
Struja, poskupljenje struje, električna energija, dalekovod,
N1/ilustracija

Predsednik Odbora Regulatorne kancelarije za energetiku Imer Fejzulahu (Ymer Fejzullahu) rekao je da „Elektrosever“ nema pravo da nudi cene ispod tržišnih, jer RUE može da povuče svoju dozvolu.

Fejzulahu kaže da se prema zakonima na Kosovu prodaja struje po nižoj ceni od tržišne može krivično procesuirati.

Povezano:

„Prema zakonima na Kosovu, nije dozvoljeno izazivanje poremećaja na tržištu ponudom ispod tržišnih cena. Nadležni organi na Kosovu imaju pravo da pokrenu krivičnu istragu. Ukoliko RUE utvrdi da je došlo do poremećaja na tržištu, povlači dozvolu i telo za borbu protiv monopola pokreće istragu“, rekao je on za „Interaktiv“ KTV, prenosi KoSSev.

Prema dogovoru postignutom u Briselu, minimalno korišćenje licence „Elektrosevera“ je pet godina, a maksimalno 25, dodao je Fejzulahu.

„Nije obavezno na pet godina, jer ukoliko se licenca ne bude poštovala, RUE ima pravo da je povuče“, rekao je on.

Energetski sporazum nije najbolji mogući

Dogovor koji su Kosovo i Srbija postigli po pitanju energetike u četiri severne kosovske opštine nije najbolji mogući, smatra predsednik Odbora Regulatorne kancelarije za energetiku.

On je odbio da detaljnije komentariše i zašto, ali prema njegovim rečima, ovo nije najbolji mogući posao. Međutim, rekao je da se sa pozitivne strane vidi da će KOSTT (Operator sistema, prenosa i tržišta) imati pristup svojoj imovini na severu i da budžet neće trpeti gubitke od neplaćanja energije.

Glavnu rezervu vidi u delatnosti održavanja „Elektrosevera“.

„Moramo reći da to nije najbolje moguće. Bilo bi bolje da neki proizvod, kao što je struja, plaćaju svi građani… bilo je političkih prepreka i paralelnih struktura. I tada i sada je bilo prepreka, ali optimistično je to što od sada nećemo imati gubitke od KOSTT-a zbog korišćenja sredstava od strane Srbije i neće biti gubitka u budžetu“, rekao je on.

Prema njegovim rečima, zbog Briselskog sporazuma, licenca za „Elektrosever”, izdata u petak, ima neke specifičnosti.

„Ograničena je na četiri opštine na severu. Trebalo bi da razgovaramo o tome da nema takvih prepreka i da to učinimo uobičajenim. Ali postoje neobične aktivnosti dobavljača, kao što su aktivnosti održavanja a što nije uobičajeno da bilo koji dobavljač to ima… To je bila velika primedba koju smo dali, bila je to i jedna od zabrinutosti koje smo imali u prošlosti. U principu, Elektrosover ne bi trebalo da budu dodatno opterećen poslovima održavanja, pošto se bave samo snabdevanjem. Bilo bi bolje da KEDS, kao licenciran za aktivnosti OCD, radi na severu“, rekao je on.

Prema njegovim rečima, RUE je odbio zahtev da izda licencu (Elektroseveru) kao operatoru za sistem distribucije.

„Zahtev ’Elektrosevera’ je bio i za snabdevanje i za OCD. Ali RUE je odbio zahtev za licenciranje kao operator distributivnog sistema. Prema zakonu imamo prirodni monopol i operatora prenosa. Ovim ugovorom, to što nije izdata licenca, kao glavni uslov bio je pristup prenosnoj imovini, trafostanici Valač i distributivnoj imovini“, rekao je on.

Prema njegovim rečima, trafostanicu Valač će kontrolisati KOSTT. On je rekao da KOSTT i KEDS imaju neograničen pristup svojoj imovini u četiri severne opštine.

„Pošto su insistirali da budu sastavni deo trafostanice, insistirali su i da plan ulaganja bude deo sastavljanja izveštaja. To nije odobreno zakonom i mi smo odbili ovaj zahtev. Elektrosever ima pravo da šalje komentare prilikom slanja plana razvoja… ali nema pravo pristupa trafostanici Valač, osim prava koje imaju kao drugi dobavljači“, rekao je dalje Fejzulahu.

Pozitivnom stranom Elektrosevera Fejzulahu vidi i u njegovoj registraciji pri kosovskom zakonodavstvu, iako je reč o filijali državne kompanije u Srbiji.