Gde će na oporavak (neki) zaposleni u Pošti: Dodeljen ugovor o javnoj nabavci

Ekonomija 22. jun 202418:01 11 komentara
Nemanja Jovanović/Nova.rs

Zaposleni Pošte Srbije - tačnije njih 325 - na preventivni opravak ići će u Specijalnu bolnicu za rehabilitaciju Ivanjica. Naime, ova specijalna bolnica dobila je ugovor sa Poštom Srbije na osnovu objavljene javne nabavke. Ugovor je vredan 14,62 miliona dinara, bez PDV.

Javno preduzeće Pošta Srbije dodelila je ivanjičkoj Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju ugovor o javnoj nabavci koja je sprovedena u dve partije, za dve usluge: prva je prevencija i lečenje koštano-zglobnih oboljenja, a druga preventivna rehabilitacija „za potrebe lečenja anemije“, objavljeno je na Portalu javnih nabavki.

Prva usluga odnosi se na 300 zaposlenih u Pošti i vredna je 13,5 miliona dinara bez PDV, dok se druga (za lečenje anemije) odnosi na 25 zaposlenih u Pošti i vredna je , prema podacima iz Odluke o dodeli ugovora objavljenoj na Portalu javnih nabavki 1,125 miliona dinara – ukupno 14,62 miliona dinara bez PDV.

Svoju ponudu Pošti je dala i Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banjica“ iz Sokobanje, ali je ona – odbijena.

Рazlog odbijanja je što, kako se navodi „nije bilo moguće utvrditi stvarnu sadržinu ponude“.

Sokobanjska bolnica je, naime, kako proizilazi iz objavljene odluke, u svojoj ponudi navela identičnu cenu sa i bez PDV, što je rezultiralo odbijanjem.

Podsetimo, kao što je portal N1 već pisao, za uslugu preventivne rehabilitacije 325 zaposlenih, Javno preduzeće Pošta Srbije planiralo je da ove godine da izdvoji ukupno 16,2 miliona dinara,.

Pošta je јavnu nabavku za usluge preventivne rehabilitacije zaposlenih podelila u dve partije.

Jedna se odnosila na uslugu preventivne rehabilitacije zaposlenih – prevenciju i lečenje koštano-zglobnih oboljenja, koja uključuje pregled doktora specijaliste (fizijatra) „uz otvaranje bolesničkog kartona, sprovođenje terapije prema pojedinačnoj indikaciji zaposlenog“.

Tehničkim specifikacijama nabavke predviđeno je da rehabilitacioni centar obavezno pruža usluge terapije kojima se tretiraju koštano-zglobna oboljenja.

Taj deo javne nabavke odnosio se na 300 zaposlenih u JP Pošta Srbije, i za nju je, prema oglasu, bilo predviđeno da se izdvoji ukupno 15 miliona dinara PDV, što je 50.000 dinara po zaposlenom za deset dana boravka u rehabilitacionom centru (ivanjička bolnica je ponudila cenu od 13,5 miliona dinara, bez PDV).

Druga partija javne nabavke odnosila se na uslugu preventivne rehabilitacije zaposlenih – „za potrebe lečenja anemije, koja uključuje pregled doktora specijaliste (hematologa) uz otvaranje bolesničkog kartona, internističko-hematološki pregled, laboratorijski pregled, kompletnu laboratorijsku analizu krvi i urina, sprovođenje terapije prema pojedinačnoj indikaciji zaposlenog“.

Ovaj deo nabavke odnosio se na 25 zaposlenih u Pošti, za šta je namenjeno ukupno 1,2 miliona dinara bez PDV, što je 48.000 dinara po zaposlenom za deset dana boravka u rehabilitacionom centru (ivanjička bolnica je ponudila cenu od ukupno 1,125 miliona dinara, bez PDV).

Specifikacijama je predviđenoo da je ponuđač u obavezi da za svaku partiju javne nabavke obezbedi preglede doktora specijaliste interniste.

„Usluga preventivne rehabilitacije se organizuje u trajanju od 10 dana na bazi bolničkog dana. Bolnički dan podrazumeva korišćenje usluge zdravstvene rehabilitacije (svih potrebnih terapija i pregleda) i smeštaj na bazi 10 punih pansiona (doručak, ručak i večera). Broj noćenja je 10, a broj pregleda i terapija je individualan, odnosno određuje se prema zdravstvenoj dokumentaciji i indikacijama za svakog zaposlenog i treba da budu uključeni u cenu usluge. Jedinična cena podrazumeva i sve druge prateće i zavisne troškove, boravišnu taksu i osiguranje zaposlenih kod ponuđača“, stoji u specifikacijama.

N1 portal je već naveo da se pretragom dosadašnjih ugovora koje je Pošta Srbije sklopila u prethodnim godinama na ime preventivne rehabilitacije zaposlenih – dobija samo jedan ugovor, zaključen u oktobru prošle godine.

Reč je o javnoj nabavci koja je takođe bila organizovana u dve partije.

Obe su bile za usluge preventivne rehabilitacije zaposlenih – jedna za prevenciju i lečenje lakših nervnih oboljenja (neuroza, depresivna stanja, reakcija na stresogene situacije), za šta je bilo namenjeno 4,3 miliona dinara za boravak 86 zaposlenih po 10 dana u rehabilitacionom centru (50.000 dinara po zaposlenom).

Dok je druga partija bila za potrebe lečenja anemije, za šta je bio predviđen iznos od 900.000 dinara, za boravak 20 zaposlenih 10 dana u rehabilitacionom centru (45.000 dinara po zaposlenom).

Posao je sklopljen samo za prvu partiju – sa Specijalnom bolnicom za rehabilitaciju Banjica u Sokobanji, na iznos od 4,128 miliona dinara bez PDV (ugovor pogledajte OVDE).

Za drugu partiju (preventivna rehabilitacija zaposlenih za potrebe lečenja anemije) javio se samo jedan ponuđač – Specijalna bolnica za rehabilitaciju Ivanjica, čiju ponudu je Pošta prošli put ocenila kao – neprihvatljivu.

Ivanjička bolnica konkurisala je i za prvu partiju ove javne nabavke, ali je i ta ponuda odbijena (Odluku o obustavi javne nabavke pogledajte OVDE).

Koje je tvoje mišljenje o ovome?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare