Izmenjena uredba: „Muzički dinar“ i na mobilne telefone

Ekonomija 29. apr 202212:03 131 komentara
Shutterstock

Mobilni telefon, ali i laptop i desktop računari, kao i tableti od sada su na listi uređaja za koje postoji obaveza plaćanja posebne naknade po osnovu autorskih i srodnih prava. Pojednostavljeno rečeno - i na ove tehničke uređaje plaćaće se "muzički dinar", odnosno autorske naknade. Za sada je sigurno samo da će naknadu plaćati proizvođači i uvoznici. U kom procentu - još nije poznato.

Vlada Srbije usvojila je dopune i izmene Uredbe o utvrđivanju liste tehničkih uređaja i predmeta za koje postoji obaveza plaćanja posebne naknade nosiocima autorskog i srodnih prava.  Nova uredba je 21. aprila objavljena u Službenom glasniku i na snagu stupa osam dana od dana objave.

Pročitajte još:

Izmenama se broj uređaja na koje se odnosi ova uredba uvećava, pa su na spisku sada i: uređaji sa integrisanim hard diskom – desktop računari, laptopovi, TV sa hard diskom, DVD plejer sa mogućnošću snimanja i sa hard diskom, Blu-ray plejer sa mogućnošću snimanja i sa hard diskom, zatim tableti, ali i – pametni telefoni.

U Organizaciji muzičkih autora Srbije SOKOJ za portal N1 kažu da je plaćanje takozvane posebne naknade koju plaćaju uvoznici i proizvođači uređaja i praznih nosača zvuka slike i teksta uobičajeno u većini država Evropske unije, pa i u našem okruženju.

„Reč je o zemljama u kojima postoji razvijena svest o autorskom i srodnim pravima, pa se ova naknada naplaćuje već decenijama unazad“, ističu u SOKOJ.

Ta praksa, navode u ovoj organizaciji,  postoji duže vreme i u Srbiji.

„Dopuna liste, koju je svojom Uredbom donela Vlada, praktično znači da je lista osavremenjena i da su na nju dodati novi uređaji i prazni nosači zvuka slike i teksta“, navode u SOKOJ.

Obveznici plaćanja ove naknade su uvoznici i proizvođači uređaja i nosača zvuka, slike i teksta.

„Oni će ovu naknadu plaćati na osnovu obračuna i fakture, koju će im ispostavljati SOKOJ, koji tu prikupljenu naknadu, kada je naplati, dalje deli sa drugim autorskim i srodnim organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava autora i nosilaca srodnih prava, a na osnovu sporazuma sa tim organizacijama“, ističu sagovornici portala N1.

Kako za ove nove uređaje i nosače zvuka, slike i teksta u postojećoj tarifi (Tarifa za ostvarivanje prava na posebnu naknadu, prim. nov.) nema utvrđenog iznosa naknade – ona će, ističu u SOKOJ, biti utvrđena u nastupajućem periodu.

„U ovom trenutku SOKOJ nema i ne može da ima informaciju da li će obveznici plaćanja ove naknade, istu prevaliti na krajnjeg kupca ili će svoj dodatni trošak, a u vezi sa ovom svojom obavezom, pokriti iz sopstvene zarade“, odgovorili su iz SOKOJ na pitanje portala N1.

Kolika je naknada za druge uređaje

Iako tarifa za uređaje dodate u novu uredbu još nije objavljena, ako je sudeći po važećem propisu – mogli bismo da očekujemo da naknada bude jedan odsto.

Naime, prema važećoj Tarifi za ostvarivanje prava na posebnu naknadu, koju donosi Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, iznosi ove naknade kreću se od jedan do tri odsto. Jedan odsto za uređaje, tri odsto za gotovo sve prazne nosače zvuka, slike i teksta.

Tako se najniži procenat obračunava na cenu (prodajnu bez PDV za proizvođače, nabavnu za uvoznike – što uključuje i plaćenu carinu)  USB fleš drajva, skenera, štampača, video rekordera… Dok se tri odsto ove naknade plaća na kompakt diskove, Blue Ray diskove, ali i na gotovo zaboravljene audio kasete i video kasete, na primer.

„Kao vrednost praznih nosača zvuka, slike i teksta sa liste Vlade koji se proizvode u Republici Srbiji uzima se njihova prodajna cena bez poreza na dodatu vrednost pri prvoj prodaji, a kad se prazni nosači zvuka, slike i teksta sa liste Vlade uvoze u Republiku Srbiju, kao njihova vrednost uzima se njihova nabavna cena preračunata u dinare po kursu na dan njihovog carinjenja, uvećana za carinu“, navodi se u Tarifi za ostvarivanje prava na posebnu naknadu iz 2017. godine.

Isto tako računa se i osnovica za obračun naknade za uređaje sa liste Vlade Srbije.

Koje je tvoje mišljenje o ovome?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare