Javna nabavka Pošte: Za preventivnu rehabilitaciju zaposlenih 16,2 miliona dinara

Ekonomija 17. apr 202418:24 6 komentara
Shutterstock/DMZ001

Za uslugu preventivne rehabilitacije 325 zaposlenih, Javno preduzeće Pošta Srbije planira ove godine da izdvoji ukupno 16,2 miliona dinara, objavljeno je na Portalu javnih nabavki.

Javnu nabavku za usluge preventivne rehabilitacije zaposlenih, Pošta je podelila u dve partije.

Jedna se odnosi na uslugu preventivne rehabilitacije zaposlenih – prevenciju i lečenje koštano-zglobnih oboljenja, koja „uključuje pregled doktora specijaliste (fizijatra) uz otvaranje bolesničkog kartona, sprovođenje terapije prema pojedinačnoj indikaciji zaposlenog“.

Potrebno je, kako se navodi u tehničkim specifikacijama nabavke, da rehabilitacioni centar obavezno pruža usluge terapije kojima se tretiraju koštano-zglobna oboljenja.

Ovaj deo javne nabavke odnosi se na 300 zaposlenih u JP Pošta Srbije, i za nju je, prema oglasu, predviđeno da se izdvoji ukupno 15 miliona dinara, što je 50.000 dinara po zaposlenom za deset dana boravka u rehabilitacionom centru.

Druga partija javne nabavke odnosi se na uslugu preventivne rehabilitacije zaposlenih – „za potrebe lečenja anemije, koja uključuje pregled doktora specijaliste (hematologa) uz otvaranje bolesničkog kartona, internističko-hematološki pregled, laboratorijski pregled, kompletnu laboratorijsku analizu krvi i urina, sprovođenje terapije prema pojedinačnoj indikaciji zaposlenog“.

Odnosi se na 25 zaposlenih u Pošti, za šta je namenjeno ukupno 1,2 miliona dinara, što je 48.000 dinara po zaposlenom za deset dana boravka u rehabilitacionom centru.

U specifikacijama se navodi da je ponuđač u obavezi da za svaku partiju javne nabavke obezbedi preglede doktora specijaliste interniste.

„Usluga preventivne rehabilitacije se organizuje u trajanju od 10 dana na bazi bolničkog dana. Bolnički dan podrazumeva korišćenje usluge zdravstvene rehabilitacije (svih potrebnih terapija i pregleda) i smeštaj na bazi 10 punih pansiona (doručak, ručak i večera). Broj noćenja je 10, a broj pregleda i terapija je individualan, odnosno određuje se prema zdravstvenoj dokumentaciji i indikacijama za svakog zaposlenog i treba da budu uključeni u cenu usluge. Jedinična cena podrazumeva i sve druge prateće i zavisne troškove, boravišnu taksu i osiguranje zaposlenih kod ponuđača“, objašnjava se u specifikacijama.

Pretragom dosadašnjih ugovora koje je Pošta Srbije sklopila u prethodnim godinama na ime preventivne rehabilitacije zaposlenih, dobija se samo jedan ugovor, zaključen u oktobru prošle godine.

Reč je o javnoj nabavci koja je takođe bila organizovana u dve partije. Obe su bile za usluge preventivne rehabilitacije zaposlenih – jedna za prevenciju i lečenje lakših nervnih oboljenja (neuroza, depresivna stanja, reakcija na stresogene situacije), za šta je bilo namenjeno 4,3 miliona dinara za boravak 86 zaposlenih po 10 dana u rehabilitacionom centru (50.000 dinara po zaposlenom).

Dok je druga partija bila za potrebe lečenja anemije, za šta je bio predviđen iznos od 900.000 dinara, za boravak 20 zaposlenih 10 dana u rehabilitacionom centru (45.000 dinara po zaposlenom).

Posao je sklopljen samo za prvu partiju – sa Specijalnom bolnicom za rehabilitaciju Banjica u Sokobanji, na iznos od 4,128 miliona dinara bez PDV (ugovor pogledajte OVDE).

Za drugu partiju (preventivna rehabilitacija zaposlenih za potrebe lečenja anemije) javio se samo jedan ponuđač – Specijalna bolnica za rehabilitaciju Ivanjica, čiju ponudu je Pošta ocenila kao – neprihvatljivu. Ivanjička bolnica konkurisala je i za prvu partiju ove javne nabavke, ali je i ta ponuda odbijena (Odluku o obustavi javne nabavke pogledajte OVDE).

Koje je tvoje mišljenje o ovome?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare