Kako do popusta od 40 odsto na račun za struju

Ekonomija 28. sep 202318:30 28 komentara
Shutterstock

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Zaključak kojim se daje preporuka „Elektroprivredi Srbije“ da i naredne zime obračunava popuste kupcima koji su na garantovanom snabdevanju i da taj popust važi od oktobarskih računa 2023. godine, zaključno sa računom za mart 2024. godine.

„Zaključkom se preporučuje Akcionarskom društvu „Elektroprivreda Srbije“ Beograd da kupcima iz grupe „domaćinstvo”, na garantovanom snabdevanju, obračuna popust na obračun za električnu energiju ukoliko umanje potrošnju električne energije u odnosu na isti mesec u prethodne dve godine u kom je ostvarena veća potrošnja“, saopšteno je posle sednice.

Za uštede energije od pet do 15 odsto obračunavaće se popust od 20 odsto, a za potrošnju od 15 do 20 odsto popust je 25 odsto.

Građani koji smanje potrošnju struje između 20 i 25 odsto, moći će da računaju na popust od 30 odsto, dok će oni koji uštede između 25 i 30 odsto energije ostvariti popust od 35 odsto.

Najveći popust, od 40 odsto, imaće domaćinstva koja potrošnju električne energije smanje za više od 30 odsto.

Kako je navedeno u Zaključku, od oktobra prošle do marta ove godine, kod kupaca u grupi „domaćinstvo“ smanjena je potrošnja za oko 607 GWh y odnosu na isti period prethodne godine, pri čemu je ukupno smanjenje potrošnje struje bilo za oko 1.335 GWh. Zato je Vlada Srbije preporučila EPS da i ove zimske sezone primeni istu meru, s tim da se poveća obuhvat kupaca na koje mere deluju.

Članovi Vlade usvojili su Predlog zakona o potvrđivanju okvirnog sporazuma o zajmu LD 2147 (2023) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije – projektni zajam za izgradnju BIO4 Kampusa.

„Izgradnja ovog kampusa treba da omogući izgradnju i opremanje više objekata i realizaciju modernih, tehnoloških, naučno i društveno inovativnih institucija, zatim pristupačnu zdravstvenu zaštitu kroz naučni napredak u zdravstvu zahvaljujući primeni inovativnih tehnolorija i procedura u dijagnostici i lečenju. Pored toga, dugoročni razvoj zdravstva u Srbiji biće olakšan, jer će se savremeni dijagnostički testovi obavljati lokalno, što će doneti i značajne uštede za državu. Takođe, BIO4 Kampus će otvoriti mogućnosti za više visokokvalitetnih i specijalizovanih, stručnih poslova u zemlji“, navodi se u saopštenju.

Na sednici je usvojen Program upravljanja muljem u Republici Srbiji za period od 2023. do 2032. godine.

„Cilj ovog značajnog planskog dokumenta koji se prvi put usvaja u Srbiji, jeste uspostavljanje bezbednog, održivog i isplativog sistema upravljanja muljem iz postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda. Prema ovom dokumentu, rešavanje pitanja upravljanja muljem biće u skladu sa principima cirkularne ekonomije, kao i sa regulativom EU, a cilj je da se u dužem vremenskom periodu osigura korišćenje mulja kao resursa. To je posebno važno imajući u vidu da se očekuje povećanje količina mulja na celoj teritoriji Srbije“, navodi Vlada Srbije.

Na sednici je usvojen izmenjen Zaključak o saglasnosti da Banka Poštanska štedionica ad, Beograd, pravnim licima i preduzetnicima registrovanim u Agenciji za privredne registre, čija je poslovna aktivnost vezana za skladištenje maline i višnje, a koji imaju hladnjače upisane u Centralni registar objekata, odobri kredite za izmirenje obaveza prema proizvođačima maline i višnje i to za rod 2022. godine do 31. decembra ove godine.

„Ovaj Zaključak je donet s obzirom na to da je zbog teškoća u plasmanu maline i višnje roda 2022. godine, odnosno velikih količina uskladištene robe koja nije našla put do svojih kupaca, ugroženo poslovanje pravnih lica i preduzetnika koji skladište to voće i zbog toga je predloženo produženje roka do kada banka može da odobri kredit korisnicima koji se nalaze u finansijskim poteškoćama izazvanim poremećajima na tržištu“, navela je Vlada.