Ko plaća i koliki iznos autorske naknade na mobilni telefon, tablet, laptop

Ekonomija 29. apr 202219:58 43 komentara
Shutterstock

Autorska naknada koja će se po novoj, upravo izmenjenoj uredbi, od sada naplaćivati i na mobilne telefone, tablete, laptop i desktop računare, neće smeti da bude viša od jedan odsto koliko propisuje Zakon o autorskom i srodnim pravima. Kako za portal N1 kaže Nikola Vilotić, direktor Organizacije proizvođača fonograma Srbije (OFPS), ova naknada se plaća po svakom prodatom ili uvezenom uređaju, a plaćaju je proizvođači i - u najvećem broju slučajeva - uvoznici. "Posebnu naknadu ne plaćaju maloprodajni prodavci, već isključivo uvoznici koji uvoze uređaje i to na uvoznu cenu, ne na maloprodajnu, što može dovesti do povećanja maloprodajne cene za oko 0,5 odsto. To, praktično znači da na osnovu ovoga neće doći ni do kakvog poskupljenja u maloprodaji, niti će korisnici svih tih uređaja osetiti poskupljenje na osnovu donete uredbe", kaže Nikola Vilotić.

Kao što je portal N1 već pisao, Vlada Srbije usvojila je dopune i izmene Uredbe o utvrđivanju liste tehničkih uređaja i predmeta za koje postoji obaveza plaćanja posebne naknade nosiocima autorskog i srodnih prava, koja je već stupila na snagu. Na spisku uređaja za koje se plaća ova autorska naknada sada se nalaze i: uređaji sa integrisanim hard diskom – desktop računari, laptopovi, televizori sa hard diskom, DVD plejeri sa mogućnošću snimanja i sa hard diskom, Blu-ray plejeri sa mogućnošću snimanja i sa hard diskom, zatim tableti i – pametni telefoni.

Pročitajte još:

Sagovornik portala N1 ističe da su se organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava – Organizacija muzičkih autora Srbije SOKOJ, Organizacija za kolektivno ostavrivanje prava interpretatora – PI i Organizacija OFPS, u nekoliko navrata obraćale Vladi Srbije kao nadležnom organu za donošenje i izmenu Liste, sa inicijativom za izmenu ove uredbe kako bi naši autori i nosioci autrorskog i srodnih prava mogli da, kako ističe –  „kao i u svim drugim državama ostvare svoja prava u slučaju kada se njihova dela i predmeti srodnih prava umnožavaju za lične nekomercijalne potrebe“.

Nikola Vilotić napominje da je uredba trebalo znatno ranije da se izmeni, s obzirom da, kako kaže – godinama unazad postoje ti uređaji koji su podobni za umnožavanje autorskih dela i predmeta srodnih prava, a na njih se nije plaćala posebna naknada.

„Zakonom o autorskom i srodnim pravima propisano da je fizičkom licu dozvoljeno da bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade umnožava primerke objavljenog dela za lične nekomercijalne potrebe, s tim što se umnoženi primerci dela ne smeju stavljati u promet, niti koristiti za bilo koji drugi oblik javnog saopštavanja“, kaže Vilotić.

Istim zakonom, dodaje, propisano je da kada se autorsko delo umnožava bez dozvole autora za lične nekomercijalne potrebe građana – autori dela imaju pravo na posebnu naknadu od uvoza, odnosno prodaje tehničkih uređaja i praznih nosača zvuka, slike i teksta za koje se opravdano može pretpostaviti da će biti korišćeni za takvo umnožavanje.

Kome ide novac od naknade

„Dakle, ovde se radi o jednoj pravičnoj naknadi za autore i nosioce autorskog i srodnih prava koju plaćaju proizvođači i uvoznici praznih nosača zvuka, slike i teksta i uređaja za njihovu reprodukciju, kao jednu vrstu obeštećenja autorima i nosiocima autorskog i srodnih prava za to što je našim zakonom dozvoljeno da se njihova dela umnože za lične nekomercijalne potrebe. U tom slučaju autorsko delo i predmet srodnog prava korisnik neće kupiti, nego će uzeti od lica koje je delo kupilo i snimiti na telefon, tablet, računar, fotopirati knjigu u fotokopirnici…“, pojašnjava sagovornik portala N1.

Predmeti za koje se plaća posebna naknada su upravo predmeti koji su podobni da se na njih autorska dela i predmeti srodnih prava umnožavaju i koji su podobni za umnožavanje tih dela.

„Izmenom ove Uredbe će autori i nosioci autorskog i srodnih prava kao što su filmski, književni, muzički autori, zatim interpretatori, proizvođači fonograma, reprografi… ostvarivati posebnu naknadu kako je to propisano u svim drugim zemljama Evrope, a što im je sve garantovano i Zakonom o autorskom i srodnim pravima“, ističe Nikola Vilotić.

Koje je tvoje mišljenje o ovome?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare