Koliku zateznu kamatu plaćamo: Poreznici ipak ne zaračunavaju najviše

Ekonomija 02. mar 202416:26 1 komentar
poštansko sanduče
Shuttershoz/Lightpoet

Opšti rast kamatnih stopa u godini iza nas nije mimoišao ni zatezne kamate - one koje plaćamo kada kasnimo u namirivanju svojih obaveza. Zatezna kamatna stopa u Srbiji je trenutno 14,5 odsto, ali ona važi samo ako nekim drugim zakonom nije preciziran drugačiji procenat. Kod poreskih dugova ova kaznena kamata je uvek veća i sada iznosi 16,5 odsto. Ali, ni to nije najviša stopa zatezne kamate koja se primenjuje u Srbiji.

Rast ključne kamatne stope Narodne banke Srbije u proteklom periodu – sa jedan odsto koliko je bila u decembru 2020. na 6,5 odsto na koliko je uvećana u julu prošle godine i do danas se nije menjala – posledično je uticala i na nivo zvanične zatezne kamatne stope.

Referentna kamatna stopa NBS, naime, predstavlja bazu na osnovu koje se računaju sve druge dinarske kamatne stope, pa i zatezna.

Ova kaznena kamata, koja nam se zaračunava kada kasnimo u namirivanju svojih obaveza, računa se po „formuli“ referentna kamatna stopa plus osam procentnih poena, što je predviđeno Zakonom o zateznoj kamati.

To znači da je stopa zatezne kamate u decembru 2020. iznosila devet odsto, a da je danas 14,5 procenata.

Po ovoj zateznoj kamatnoj stopi uglavnom se obračunava kašnjenje u namirivanju dugovanja prema državi, a koriste je u svom obračunu i javna komunalna preduzeća.

Kod poreznika je uvek za 2% više

Zatezna kamatna stopa koju primenjuju poreznici regulisana je drugim propisom – Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Tako se za poreske dugove kaznena kamata računa po formuli „referentna kamatna stopa plus 10 odsto“.

„Na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, osim kamate, obračunava se i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije, uvećanoj za deset procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto“, navodi se u članu 75 ovog zakona.

Banke su ipak rekorderi

Banke, pak, imaju svoju računicu.

I ubedljivi su rekorderi po visini zateznih kamatnih stopa.

Zatezne kamate u poslovima sa bankama, naime, određene su svakim pojedinačnim ugovorom sa korisnikom.

Svaka banka različito zaračunava kaznene kamate kod kašnjenja u plaćanju kredita, kreditnih kartica, dozvoljenih minusa…

Već dugo su najveće zatezne kamate kod nedozvoljenih minusa.

Trenutno se, prema podacima Narodne banke Srbije, kreću čak do 50,57 odsto!

Kolike su zatezne kamate na devizna dugovanja

Formula „referentna kamatna stopa plus osam procentnih poena“ u Srbiji se koristi za obračun zatezne kamate na dug u dinarima, ali se po istom principu računaju i kaznene kamatne stope za strane valute, što je sve propisano Zakonom o zateznoj kamati.

Tako, kada dug glasi na evro, zakonska stopa zatezne kamate utvrđuje se kada se referentna kamatna stopa Evropske centralne banke na glavne operacije za refinansiranje uveća za osam procentnih poena.

Pošto je ova evropska stopa sada 4,5 odsto, zatezna kamata na dug u evrima je 12,5 odsto.

NBS

Kod drugih stranih valuta, takođe se uzima referentna kamatna stopa koju propisuje centralna banka konkretne države i uvećava se za osam procentnih poena.

Trenutno je najveća zatezna kamatna stopa, od čak 53 odsto, na dug u turskim lirama.

Na dug u ruskim rubljama zatezna kamata se obračunava po stopi od 24 odsto, na dug u beloruskoj rublji je 17,5 odsto, dok je na dug u mađarskim forintama zatezna kamatna stopa 17 procenata.

NBS redovno na svom sajtu objavljuje podatke o visini zatezne kamatne stope.

Pročitajte još:

Koje je tvoje mišljenje o ovome?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare