Kvalitet mobilnih mreža u Srbiji: Kako meri RATEL, a kako operatori

Ekonomija 21. sep 202318:12 7 komentara
Shutterstock/Alfa Photo

RATEL je objavio da sprovodi merenja i analizu kvaliteta usluga u mobilnim mrežama - takozvani benčmark i da su, kada se uporedi sa načinom merenja koji sprovode mobilni operatori "razlike vrlo jasne, vidljive i precizne". "Operatori sprovode benčmark testiranja po sopstvenoj metodologiji merenja i bodovanja, koja nije standardizovana, pa samim tim rezultati različitih kampanja nisu uporedivi", ističe RATEL.

Regulatorna agencija RATEL objavila je da sprovodi merenja i analizu kvaliteta usluga u mobilnim mrežama – takozvani benčmark, ali i da su, kada se uporedi način merenja koji sprovode mobilni operatori „razlike vrlo jasne, vidljive i precizne“.

„Jedna od zakonskih obaveza RATEL je da se stara da obezbedi visok nivo zaštite korisnika, u skladu sa utvrđenim ciljevima“, navodi RATEL.

Tako se, dodaju, posebno vodi računa o davanju jasnih obaveštenja u pogledu objavljivanja uslova korišćenja javnih elektronskih komunikacionih usluga i pružanja uporedivih obaveštenja krajnjim korisnicima od strane operatora.

„RATEL podstiče dodatne investicije i dalji razvoj telekomunikacionog tržišta kroz zaštitu konkurentnosti u pružanju usluga u mobilnih komunikacionim mrežama, te na pouzdan i nepristrasan način informiše korisnike o kvalitetu mobilnih usluga u Srbiji. RATEL od 2017. godine sprovodi sveobuhvatna uporedna merenja i analizu parametara kvaliteta usluga dostupnih krajnjim korisnicima mobilnih komunikacionih mreža (benčmark), a ove godine započinje realizaciju sedme nacionalne benčmark kampanje“, ističe ova regulatorna agencija.

Ukoliko se uporede merenja i analiza parametara kvaliteta usluga u mobilnim mrežama koja sprovode RATEL i operatori, razlike su, kako navode –  „vrlo jasne, vidljive i precizne“:

-RATEL finansira merenja i obezbeđuje nezavisnost benčmarka mobilnih mreža u Srbiji,

-RATEL sprovodi benčmark po standardizovanoj metodologiji i bodovanju u skladu sa ETSI TR 103559, Annex A,

– RATEL sveobuhvatno testira usluge: usluge prenosa govora i podataka (Voice i Data) u mobilnim mrežama, kao i radio parametre mreža za celu teritoriju Srbije, za obuhvat stanovništva ne manji od 50 odsto,

-RATEL merenja obavlja na svim državnim putevima Ia i Ib reda, uključujući puteve do turističkih i banjskih kompleksa, a naročito u delovima Srbije koji su slabije razvijeni.

Rezultati nisu uporedivi

„S druge strane kompanije, u ovom slučaju operatori, sprovode benčmark testiranja po sopstvenoj metodologiji merenja i bodovanja, koja nije standardizovana, pa samim tim rezultati različitih kampanja nisu uporedivi“, ističe RATEL.

To su, dodaje se, uglavnom kampanje po metodologiji „crowdsource“ koja se zasniva po principu uzorkovanja, analiziraju samo neke od parametara usluga prenosa podataka i uglavnom nema radio parametara.

Operatori mere samo u gradovima

„Uzorkovanje nije bliže pojašnjeno, a pretpostavka je da se obavlja u gradskim sredinama gde je najveća koncentracija korisnika koji su platežno sposobni, jer po prirodi stvari operatori nemaju ekonomski interes da pružaju uslugu u nerazvijenim krajevima, pa samim tim benčmark merenja ne sprovode u takvim područjima, što stvara pogrešnu sliku o zastupljenosti i raspoloživosti njihovih usluga po teritoriji Srbije u celosti“, ističe RATEL.

RATEL ističe da i ove godine sprovodi benčmark mobilnih mreža u Srbiji.

„Pa je ovo prilika da operatori mobilnih komunikacionih mreža u Srbiji, pod unapred poznatim, fer i transparentnim uslovima, ponovo pokažu dostupnost, raspoloživost i kvalitet usluga u svojim mrežama, a korisnici će moći da se upoznaju sa uporedivim rezultatima“, navodi Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge RATEL.