Mali: Srbija pristupila Programu jedinstvenog tržišta EU

Ekonomija 21. sep 202314:03 11 komentara
Tanjug / Sava radovanović

Sporazum između Evropske unije i Republike Srbije o učešću naše zemlje u Programu jedinstvenog tržišta Evropske unije, potpisan je u Ministarstvu finansija.

Sporazum su potpisali ministar finansija Siniša Mali i generalna direktorka za unutrašnje tržište, industriju, preduzetništvo i MSP Evropske komisije Kerstin Jorna.

Ceremonija potpisivanja održana je preko onlajn platforme, u skladu sa protokolom o onlajn ceremonijama na visokom nivou, saopštilo je Ministarstvo finansija.

Ministar Siniša Mali istakao je da je Republika Srbija potpisivanjem današnjeg Sporazuma pristupila još jednom važnom programu Evropske unije i naglasio da naša zemlja još jednom pokazuje posvećenost da kao zemlja kandidat i buduća članica učestvuje u programima zajednice i na taj način jača konkurenciju i bolje se pripremi za punu integraciju na unutrašnjem tržištu.

„Učešćem u ovom programu, domaća mala i srednja preduzeća dobiće priliku da kroz različite instrumente podrške, a posebno kroz nastavak rada Evropske mreže preduzetništva u Srbiji, unaprede svoju konkurentnost, internacionalizuju svoje poslovanje i bolje se pripreme da odgovore izazovima jedinstvenog tržišta. Programom su predviđeni i posebni pozivi za razvoj klastera, turističke infrastrukture i preduzetništva mladih“, rekao je Mali.

Ukazao je i da je uveren da će naše kompanije dobro iskoristiti mogućnosti koje im nudi Program jedinstvenog tržišta i pripremiti se da bolje odgovore na predstojeće izazove.

Potpisivanje Sporazuma o jedinstvenom tržištu predstavlja nastavak dugoročne saradnje sa EU u oblasti konkurentnosti, s obzirom na to da Srbija učestvuje u Okvirnim programima za konkurentnost i inovativnost od 2008. godine, navodi se u saopštenju.

U prethodnom programskom ciklusu, kroz Program konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (2014-2020) – COSME, subjekti iz Srbije su mogli da konkurišu za sredstva iz budžeta EU ravnopravno sa organizacijama iz zemalja članica EU i postigli su značajne rezultate.

„Instrumenti garancije više nisu deo novog programa, iako su predstavljali glavni stub prethodnog COSME programa, ali bez obzira na to učešće u Programu jedinstvenog tržišta imaće pozitivan uticaj na dalje jačanje konkurentnosti MSP u Srbiji. Značajno je to da će doprineti realizaciji aktivnosti u okviru pristupnih pregovora, posebno u Poglavlju 20 – Preduzetnička i industrijska politika, za koje se očekuje da će uskoro moći da se zatvori“, naglasio je Mali.