Ministarstvo finansija za N1: Smanjen krug onih koji će moći bez fiskalne kase

Biznis 07. apr 202118:3326 komentara
fiskalna kasa, Kasa, plaćanje, radnja, market,
Izvor: Shutterstock

Da će od iduće godine fiskalnu kasu morati da ima većina preduzetnika-paušalaca koji sada nemaju tu obavezu, potvrdilo je i Ministarstvo finansija u odgovorima portalu N1. Naime, nova uredba, koja se primenjuje od januara 2022. godine, sužava krug onih koji su oslobođeni od obaveze evidentiranja prometa na malo preko fiskalnih kasa, navodi ministarstvo. Za razliku od sada važećih propisa, nova uredba ne pravi razliku između preduzetnika - paušalaca i preduzetnika koji plaćaju porez prema ostvarenom prihodu, ukoliko obavljaju istu delatnost.

Od 1. januara iduće godine, kao što je portal N1 već pisao, privilegiju da ne evidentiraju promet preko fiskalnih kasa gube frizeri, kozmetičari, pogrebnici, razni majstori, praktično, većina preduzetnika-paušalaca koji sada ne moraju da imaju ove uređaje. Kasu će morati da nabave i fotografi, kladionice, galerije, oni koji se bave raznim sportskim delatnostima, ali i brojim drugim.

Privilegiju da i dalje ne rade sa fiskalnom kasom zadržavaju advokati (notari i izvršitelji moraju i dalje da je imaju), potom taksisti, veterinari, banke, osiguravajuće kuće…

Nova uredba, kojom se određuju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko fiskalne kase – elektronskih fiskalnih uređaja, usvojena je 1. aprila na sednici Vlade Srbije, a 2. aprila je objavljena u Službenom glasniku. Primena počinje od iduće godine, „u paketu“ sa novim Zakonom o fiskalizaciji.

„Novi Zakon o fiskalizaciji čiji je početak primene od 1. januara 2022. god. zasniva se na onlajn režimu koji omogućava dostavljanje podataka o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi u realnom vremenu u trenutku prometa na malo, koji će osigurati da se svaki promet dobara i usluga na malo, kao i svaki primljeni avans za budući promet dobara i usluga na malo evidentira preko elektronskog fiskalnog uređaja“, navodi Ministarstvo finansija.

Na ovaj način, kako ističe ministarstvo, stvoreni su uslovi za suzbijanje sive ekonomije, efikasniju kontrolu od strane Poreske uprave i bolju naplatu poreza.

„Sve navedeno, podrazumeva i sužavanje kruga lica koja su oslobođena od obaveze evidentiranja prometa na malo preko fiskalnih kasa“, ukazalo je Ministarstvo finansija.

Ko sada mora da ima kasu

Prema važećem Zakonu o fiskalnim kasama koji se primenjuje do kraja 2021. godine, lice koje je upisano u odgovarajući registar i koji obavlja promet dobara na malo, odnosno pruža usluge građanima, dužno je da evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet preko fiskalne kase.

„Obaveza postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja – da li je to gotovina, ček, kartica ili bezgotovinsko plaćanje“, ukazuju u Ministarstvu finansija.

Ko će morati da ima kasu

Prema novom Zakonu o fiskalizaciji, kako objašnjavaju u ministarstvu, obveznik fiskalizacije je svaki preduzetnik i svako preduzeće, koji obavljaju promet na malo.

„Obveznik fiskalizacije je u obavezi da evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet na malo i to nezavisno od načina plaćanja – gotovinom, instant transferom odobrenja, čekom, platnom karticom, na drugi bezgotovinski način i sl. – uključujući i primljene avanse za budući promet na malo, preko elektronskog fiskalnog uređaja“, ukazuju u Ministarstvu finansija.

Na taj način, navode, novim Zakonom je na drugačiji način definisan obveznik fiskalizacije.

Pojednostavljeno rečeno, ovime se proširuje obuhvat fiskalizacije na sve preduzetnike (obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti)  i sva preduzeća (obveznike poreza na dobit pravnih lica), koji obavljaju promet na malo. S tim da su novom uredbom, koja se primenjuje od 1. januara 2022. godine propisana izuzeća za pojedine delatnosti od obaveze evidentiranja prometa na malo.

Moler, molerski radovi, krečenje
Shutterstock

 

Izuzeća se, kako objašnjavaju u Ministarstvu finansija,  odnose „na posebno opravdane slučajeva u kojima bi pojediniim delatnostima usled svojih specifičnosti, kao i zbog tehničkih i funkcionalnih karakteristika elektronskih fiskalnih uređaja, bilo otežano poslovanje korišćenjem istih“.

Ko je izuzet

Trenutno se, prema važećim Zakonom o fiskalnim kasama, obaveza evidentiranja svakog pojedinačno ostvarenog prometa na malo preko fiskalne kase ne odnosi na poljoprivrednog proizvođača koji na pijačnim tezgama i sličnim objektima prodaje poljoprivredne proizvode, uključujući i preduzetnika koji plaća porez na prihode od samostalne delatnosti na paušalno utvrđeni prihod koji se bavi proizvodnom delatnošću, a u okviru proizvodne delatnosti prodaje sopstvene proizvode, odnosno pruža usluge fizičkim licima, kao i na bankarske organizacije, osiguravajuće organizacije, PTT i javna preduzeća koja naknadu za prodata dobra, odnosno pružene usluge fizičkim licima naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje preko mernih instrumenata (grejanje, gas, telefon, električna energija, voda i dr.).

Ko će i dalje moći bez kase

Kada se radi o oslobođenju od obaveze evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja, kriterijumi za oslobođenje prema novoj uredbi su drugačiji,  imajući u vidu novo zakonsko rešenje koje definiše obveznika fiskalizacije, a samim tim i lica koja su oslobođena od navedene obaveze, objašnjavaju u Ministarstvu finansija.

„Naime, nova uredba, za razliku od sada važećeg zakona i uredbe, ne pravi razliku između obveznika koji paušalno plaćaju porez na prihod od samostalne delatnosti i ostalih preduzetnika koji plaćaju porez prema ostvarenom prihodu od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, ukoliko obavljaju istu delatnost“, ukazuje ministarstvo.

Pojedine delatnosti – nezavisno od načina plaćanja poreza – kao i paušalno oporezovani preduzetnici koji obavljaju definisane delatnosti, koji su u skladu sa sada važećom uredbom oslobođeni obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, danom početka primene nove uredbe, odnosno od 1. januara 2022. godine, imaće obavezu evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja ukoliko za delatnost koju obavljaju nije predviđeno oslobađanje od ove obaveze, navode u ministarstvu.

I ko još…

Pored toga, kako navode u Ministarstvu finansija, novom uredbom je predviđeno da ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, u slučaju prodaje sopstvenih poljoprivrednih proizvoda na pijačnim tezgama i sličnim objektima i drugim mestima u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuju male količine primarnih proizvoda životinskog porekla, odnosno hrane biljnog porekla koje služe za snabdevanje potrošača.

Takođe, fiskalnu kasu neće koristiti obveznici fiskalizacije koji naknadu za prodata dobra, odnosno pružene usluge fizičkim licima naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje preko mernih instrumenata (grejanje, gas, telefon, električna energija, voda i dr.).

Komentari

Vaš komentar