Na trećem mestu Telekomova medijska firma: Ko su najveći gubitaši srpske privrede u 2022.

Shutterstock

Listu preduzeća koja su ostvarila najveći gubitak u 2022. godini, koju je objavila Agencija za privredne registre, predvodi Elektroprivreda Srbije, sa minusom od 72,6 milijardi dinara. Među prvih pet po neto gubitku su još i Ikarbus, Arena Channels group, FCA Kragujevac i Rio Sava exploration.

Elektroprivreda Srbije koja je tokom 2022. poslovala kao javno preduzeće, upisala je na kraju godine gubitak veći čak 5,6 puta u odnosu na 2021, objavljeno je u analizi Agencije za privredne registre „STO NAJ“ privrednih društava.

Na drugom mestu je Ikarbus sa 24,6 milijardi dinara, pa Arena Channels group sa 12,5 sa milijardi dinara neto gubitka.

U prvih pet po ovom kriterijumu su još i kragujevački FCA sa 11,7 milijardi dinara gubitka i Rio Sava Exploration sa 9,9 milijardi dinara gubitka.

APR

Srpska privreda je u 2022. godini ostvarila neto gubitak od 374,8 milijardi dinara, koji je veći za trećinu u odnosu na prethodnu godinu, a iskazan je kod 27.868 društava, što je 469 društava manje nego u 2021. godini, objavio je APR.

„Na taj rezultat pretežno je uticalo sto privrednih društava sa najvećim neto gubitkom, na koja se odnosi ukupno 246,2 milijarde dinara, a to je 2,6 puta više od prošlogodišnjeg iznosa“, ukazao je APR u analizi.

Pet najvećih generatora negativnog rezultata, s tim da su četiri bila među sto vodećih gubitaša i prethodne godine, iskazalo je 131,3 milijarde dinara neto gubitka, te ona nose 53,3 odsto gubitka društava sa ove liste „Stonaj“ po gubitku, odnosno više od trećine gubitka privrede.

Elektroprivreda Srbije

Vodeći na listi sto privrednih društava sa najvećim neto gubitkom je, kao i prethodne godine, JP EPS, sa realizovanim negativnim neto rezultatom od 72,6 milijardi dinara, što je 4,9 puta više u poređenju sa 2021.

„Trend rasta cena prirodnog gasa, električne energije i nafte u drugoj polovini 2021. godine eskalirao je tokom 2022. godine, što je uslovilo povećanje troškova materijala, goriva i energije za 54,3 odsto, na iznos od 290,5 milijardi dinara, pa su posledično i poslovni rashodi uvećani (za 27%) i generisani su u nivou od 419,9 milijardi dinara. Poslovni prihodi su rasli sporije – po stopi od 12,1 odsto i ostvareni su u iznosu od 358 milijardi dinara (drugo mesto). Neto gubitak najvećim delom potiče od obavljanja osnovne delatnosti, budući da je u uslovima energetske krize preduzeće snabdevalo kupce po cenama koje su znatno niže od tržišnih, te je ostvaren negativan poslovni rezultat od 61,5 milijardi dinara, koji je uvećan 5,6 puta u poređenju sa 2021. godinom“, naveo je APR.

„EPS je ujedno zapošljavao i najveći broj radnika odnosno njih 20.008, što je 3.499 manje nego u 2021. godini“, ukazao je APR.

Ikarbus

Drugoplasiran prema visini neto gubitka u 2022. godini je Ikarbus Beograd, čiji gubitak iznosi 24,6 milijardi dinara i višestruko je uvećan u poređenju sa prethodnom godinom, kao posledica iskazivanja ostalih rashoda od 24,4 milijarde dinara po osnovu gubitaka od rashodovanja i prodaje učešća u kapitalu.

„Ukupan gubitak je na kraju 2022. godine kumuliran u nivou od 28,7 milijardi dinara (16. mesto) i veći je 6,8 puta nego prethodne godine“, istakao je APR.

Broj zaposlenih je smanjen za četiri radnika i za obaljanje delatnosti bilo je angažovano 20 radnika.

Tokom cele 2022. godine društvo je bilo nelikvidno.

Arena Channels group

Treće mesto na listi najvećih gubitaša u 2022. godini zauzima Arena Channels group sa gubitkom od 12,5 milijardi dinara, koji je veći 2,6 puta od prošlogodišnjeg. Arena Channels group je 100 posto u vlasništvu Telekoma Srbija, koji je pod većinskom kontrolom države. U okviru te kompanije posluju brojni sportski i kablovski kanali i licencirani programi kao što su Euronews, Bloomberg Adria i još neke televizijske stanice.

„Neto gubitak najvećim delom potiče od obavljanja osnovne delatnosti, obzirom da su usled značajnog rasta troškova amortizacije nematerijalne imovine (sa 1,99 milijardi dinara na 15,7 milijardi dinara) poslovni rashodi uvećani za 84,7 odsto i iznose 19,4 milijarde dinara, te je društvo i pored porasta poslovnih prihoda za 26 odsto zabeležilo poslovni gubitak od 12,3 milijarde dinara (u 2021. godini on je bio 4,86 milijardi dinara)“, naveo je APR.

Ukupan gubitak kumuliran je u iznosu od 18,14 milijarde dinara i veći je 3,3 puta u odnosu na prethodnu godinu.

„Usled povećanja osnovnog kapitala negativni uticaji na kapital su poništeni, te je zabeležen njegov rast od 51,4 odsto i na kraju 2022. godine vredeo je 18,68 milijardi dinara.

Ukupne obaveze i poslovna imovina porasli su za više od polovine u poređenju sa prethodnom godinom i iskazani su u iznosu od 31,9 milijardi dinara odnosno 50,6 milijardi dinara, dok je broj zaposlenih veći za 70, te je u 2022. godini u proseku bilo zaposleno 277 radnika.

APR

FCA Srbija Kragujevac

Na četvrtom mestu prema iznosu negativnog neto rezultata je privredno društvo FCA Srbija Kragujevac, čiji neto gubitak iznosi 11,7 milijardi dinara i povećan je preko tri puta u poređenju sa prethodnom godinom.

„Usled smanjenja prihoda od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu (sa 30,9 milijardi dinara na 10,7 mmilijardi dinara) poslovni prihodi društva opali su za 48,5 odsto i realizovani su u visini od 21,4 milijarde dinara, dok su poslovni rashodi smanjeni za četvrtinu i iznose 34 milijarde dinara. Društvo je negativan neto rezultat ostvarilo prevashodno obavljanjem poslovnih aktivnosti, budući da beleži poslovni gubitak od 12,8 milijardi dinara, koji je uvećan 2,8 puta u odnosu na 2021. godinu“, naveo je APR.

Finansijski gubitak smanjen je za 63,5 odsto, na 10 miliona dinara, a ostali prihodi su premašili ostale rashode za 1,2 milijarde dinara, što je za dve petine više nego prethodne godine.

„Ukupan gubitak je u potpunosti jednak tekućem neto gubitku, pa je na kraju 2022. godine društvo angažovalo kapital manji za 37,4 odsto u visini od 19,5 milijardi dinara. Poslovna imovina i ukupne obaveze smanjene su gotovo za isti procenat (37,5% i 37,6%) i na kraju 2022. godine vredele su 30,96 milijardi dinara odnosno 11,4 milijarde dinara. Svoje poslovanje društvo je obavljalo sa 727 radnika manje u odnosu na prethodnu godinu, odnosno sa 1.345 radnika“, stoji u analizi APR.

Rio Sava Exploration

Privredno društvo Rio Sava Exploration nalazi se na petom mestu na ovogodišnjoj listi gubitaša, sa iskazanim neto gubitkom od 9,9 milijardi  dinara, koji je umanjen za 13,6 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

„Poslovni prihodi iskazani u iznosu od 41 milion dinara ostvareni su po osnovu prefakturisanih troškova povezanim kompanijama, a poslovni rashodi iznose 9,99 milijardi dinara i manji su za 14,1 odsto. Negativan rezultat iz poslovnih aktivnosti imao je najznačajniji uticaj na ukupan rezultat, s obzirom na to da još uvek traje naučno, istraživačko-razvojna faza projekta u kojoj društvo ne ostvaruje prihode iz poslovanja, te je iskazan poslovni gubitak od 9,96 milijardi dinara. Za iznos negativnog neto rezultata uvećan je ukupan gubitak koji je na kraju 2022. godine generisan u visini od 45,5 milijardi dinara (sedmo mesto) i veći je za 27,8 odsto u poređenju sa prethodnom godinom“, naveo je APR.

I pored navedenih kretanja, kapital privrednog društva je, usled dodatnih uplata osnivača u iznosu od 11,8 milijardi dinara koje su evidentirane kao rezerve, povećan 3,5 puta i vredeo je 2,7 milijardi dinara.

„Poslovna imovina beleži rast od 29,9 odsto (usled povećanja i stalne i obrtne imovine) i iskazana je u nivou od 4,5 milijardi  dinara, dok su ukupne obaveze umanjene za trećinu, najvećim delom usled smanjenja obaveza iz poslovanja i kratkoročnih pasivnih vremenskih razgraničenja i na kraju godine prikazane su u iznosu od 1,8 milijardi dinara“, stoji u analizi.

Društvo je zapošljavalo 143 radnika, odnosno 20 više nego prethodne godine.