NBS: Od 1. jula za refinansiranje kredita na šalter samo jedne banke

Biznis 25. mar 202113:01 > 14:038 komentara
Izvor: N1

Građani koji od 1. jula budu želeli da refinansiraju svoje kredite u drugoj banci, svu papirologiju obavljaće na jednom šalteru. Prema Instrukciji koju je donela Narodna banka Srbije, korisnik više neće morati da bude "kurir" između banke u kojoj ima kredit i one u kojoj želi da ga refinansira. Nova banka, prema ovoj Instrukciji, neće od korisnika moći da traži potvrde o ostatku duga po kreditu u staroj banci, već će to sama pribavljati. Kako ističu u centralnoj banci - banke neće moći korisniku da naplate bilo kakve naknade ili troškove u vezi sa ovim obavezama.

„Instrukcija, koju su banke dužne da primenjuju od 1. jula 2021. godine, omogućiće korisnicima da sve svoje kreditne obaveze u banci  – kredite, kreditne kartice, dozvoljeno prekoračenje – refinansiraju brzo i jednostavno, bez potrebe odlaska u banku kod koje žele da zatvore svoje kreditne obaveze i bez rizika da te obaveze ne budu otplaćene“, ističu u NBS.

Dovoljno je, kako navode, da korisnik samo jednom ode u banku kod koje je pronašao odgovarajući kredit za refinansiranje i da na taj način zatvori obaveze kod prethodne banke.

„Svu komunikaciju s bankom čiji kredit korisnik želi da refinansira na sebe preuzima ona banka kod koje korisnik uzima kredit za refinansiranje. Banke pritom, ne mogu korisniku da naplate bilo kakve naknade ili troškove u vezi sa ovim obavezama“, objašnjavaju u centralnoj banci.

Instrukcija, kako se ističe, obezbeđuje potpunu transparentnost i strukturu obračuna iznosa koji je potreban da bi se izvršila potpuna prevremena otplata kredita.

„Banke su dužne da korisnike koji nameravaju da podnesu zahtev za refinansiranje kredita informišu o prednostima refinansiranja kredita primenom ove instrukcije NBS, kao i da informacije o tome objave i na svojim internet prezentacijama. Pored toga, sami korisnici koji nameravaju da svoje kreditne obaveze kod jedne banke refinansiraju kreditom druge banke, mogu od banke kod koje nameravaju da uzmu kredit zatraže da ih bliže informišu o primeni ove instrukcije“, ukazuju u Narodnoj banci.

Kako je trenutno

Zamena skupljeg kredita jeftinijim,prema dosadašnjoj praksi, nije mogla da se završi bez nekoliko odlazaka u banku – i staru, i novu.

„Prema dosadašnjoj praksi korisnik koji želi da prevremeno otplati kredit putem kredita za refinansiranje koji dobija od druge banke, mora da preduzme niz aktivnosti. Najpre, u skladu sa uslovima iz ugovora, nekoliko dana pre prevremene otplate treba da podnese zahtev za prevremenu otplatu, zatim da zahteva i potvrdu o stanju duga na određeni dan, te da sa tom potvrdom ode u drugu banku od koje zahteva kredit za refinansiranje“, navode u NBS.

Kada mu kredit kod te druge banke bude odobren potrebno je da iznos sredstava u skladu sa potvrdom o stanju duga bude prenet na račun partije kredita kod banke čiji se kredit refinansira.

„Ipak, i pored svih ovih preduzetih aktivnosti može se desiti da kredit ne bude u potpunosti otplaćen, usled moguće neusaglašenosti promene podatka o stanju duga (budući da se ti podaci mogu promeniti na dnevnom nivou) ili nekih drugih razloga. Pored toga, u praksi se neretko dešava da korisnici ne ispoštuju ugovorenu proceduru, odnosno da ne podnesu zahtev za prevremenu otplatu, ne pribave potvrdu o stanju duga i sl., usled čega kredit ne bude zatvoren pa tako dođu u situaciju i da neko vreme otplaćuju dva kredita istovremeno“, ukazuje Narodna banka Srbije ističući da bi novom Instrukcijom o refinansiranju kredita kod druge banke ovakve situacije trebalo da budu – sprečene.

Komentari

Vaš komentar