Nova ekonomija: Bor dobija novu „ekološku“ toplanu

Biznis 18. sep 202321:25 0 komentara
Shutterstock

Gradska uprava Bora raspisala je tender za izgradnju nove toplane koja će korisititi komprinovani prirodni gas kao osnovno gorivo i lako ložno ulje EVRO EL kao rezervno gorivo. Procenjena vrednost radova je 1,08 milijardi dinara (oko 9,2 miliona evra), piše Nova Ekonomija.

Nova toplana, kako se navodi u tenderskoj dokumentaciji biće kapaciteta 74 megavata i koristiće ekološki prihvatljiv energent, čiji je uticaj na okolinu kontrolisan i u granicama dozvoljenih vrednosti, prenosi Nova Ekonomija.

Cilj izgradnje nove toplane je „pouzdanije i ekonomičnije“ snabdevanje potrošača toplotnom energijom grada Bora tokom grejne sezone, kao i smanjenje zagađenosti okolnog vazduha, vode i zemljišta nastalog radom postojeće kotlarnice koja kao gorivo koristi ugalj.

Shutterstock

Projektom izgradnje nove toplane planirana je ugradnja kotlova i sve prateće opreme. Između ostalog je predviđeno izmeštanje dva kotla kapaciteta po 17 megavata iz postojeće toplane i ugradnja u novu toplanu kao i ugradnja jednog novog kotla kapaciteta 40 megavata u pogonski objekat, navodi NE.

Takođe, potrebna je i demontaža sistema za snabdevanje kotlova gasovitim gorivom (komprimovanim prirodnim gasom – CNG) iz postojeće toplane i ugradnja na novo projektovanu toplanu kao osnovnim gorivom.

U planu je izgradnja merno regulacione stanice odgovarajućeg kapaciteta i pristupa za mobilna skladišta za komprimovani prirodni gas (trejleri za CNG). Nakon ugradnje merno regulaciona stanica za CNG se daje u mesečni najam korisniku „JKP“ Toplana“ Bor.

U dokumentaciji se navodi da je kao rezervno gorivo potrebno predvideti tečno gorivo, lako ložno ulje EVRO EL, i skladišni prostor za njegovo lagerovanje, ističe NE.

Izabrani izvođač imaće zadatak da izradi projektnu dokumentaciju, da izgradi objekat nove kotlarnice površine do 800 kvadrata, kao i magacin i radionice površine do 400 kvadrata. Takođe treba izgraditi portirnice, ograde lokacije, kao i infrastrukturu i saobraćajnice, uz povezivanje na gradsku infrastrukturu…

Toplanu je, kako se navodi, potrebno povezati na postojeći distributivni sistem prema projektu koji će izvođač dobiti od investitora nakon potpisivanja ugovora.

Rok za podnošenje ponuda je 20. oktobar.

​Komprimovani prirodni gas je sabijeni zemni gas, odnosno jedan od oblika u koji se zemni gas pretvara radi lakšeg transporta i čuvanja, piše na sajtu Naftne industrije Srbije.

Glavni sastojak je metan, koji u poređenju sa ostalim derivatima, ima najmanji koeficijent emisije ugljen-dioksida po jedinici oslobođene energije i kao takav doprinosi poboljšanju kvaliteta vazduha.

Upotrebljava se kao energent za proizvodne procese i grejanje u industriji, ali i kao motorno gorivo za motore sa unutrašnjim sagorevanjem.

Pogledajte i: