Novi propis: Kako će banke ubuduće menjati provizije

Ekonomija 12. avg 202207:59 > 08:14 38 komentara
Banka, šalter, klijent, enterijer banka, bankarstvo
Shutterstock/ilustracija

Banke će ubuduće, kada budu želele da poskupe usluge, Narodnoj banci Srbije morati prethodno da dostave detaljnu analizu koja, između ostalog, uključuje i strukturu troškova po vrstama, kao i promene tih troškova zbog kojih banka predlaže izmenu tarifa. Moraće da dostave i procenu uticaja tog novog cenovnika na profitabilnost banke. Prema upravo objavljenom podzakonskom aktu koji je usvojila NBS i koji stupa na snagu 19. avgusta - banka koja želi da promeni tarifnik - o tome, uz prilaganje dokumentacije - mora da obavesti centralnu banku najkasnije 45 dana pre planiranog usvajanja te izmene.

Prilikom uvođenja novih naknada, ali i bilo kakvog menjanja postojećih tarifnika, banke će prethodno o tome morati da obaveste Narodnu banku Srbije. To je propisano dopunjenom Odlukom o upravljanju rizicima banke koju je u četvrtak usvojio Izvršni odbor NBS.

Pročitajte još:

„Ovim propisom obezbedili smo da Narodna banka Srbije bude u primerenom vremenu obaveštena o planiranim izmenama tarifnika banaka, što omogućava i blagovremeno identifikovanje da li je postupanje banaka odgovarajuće, te preduzimanje odgovarajućih aktivnosti“, navela je NBS.

Banke će, po ovom propisu, morati da urede proces donošenja odluke o izmeni tarife, kao i sva pitanja koja uzimaju u obzir pre donošenja odluke o izmeni tarife.

Zatim, moraće da urede mehanizam formiranja cena za pružanje usluga sadržanih u tarifi, način (metodologiju) na koji se sprovodi analiza opravdanosti planirane izmene tarife, kao i način na koji se proverava usklađenost nameravane izmene tarife s relevantnim propisima.

Banka je dužna da, pre izmene tarife preduzme određene radnje, stoji u Odluci NBS.

„Dužna je da sprovede detaljnu analizu planirane izmene tarife koja naročito sadrži: uporedni pregled tarife pre i posle nameravane izmene, način obaveštenja korisnika platnih usluga o nameravanoj izmeni tarife, procenu opravdanosti planirane izmene tarife sa preciziranim razlozima za povećanja važećih cena, korišćene mehanizme formiranja uvećanih cena, iskazanu detaljnu strukturu troškova po vrstama i promene tih troškova zbog kojih banka predlaže izmenu tarife (npr. promena troškova u vezi sa učešćem u platnim sistemima, odnosno u vezi sa učešćem u kartičnim sistemima plaćanja u smislu zakona kojim se uređuju međubankarske naknade i posebna pravila poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica), kao i procenu uticaja izmena tarife na profitabilnost banke“, navodi se u Odluci NBS.

Banka takođe mora da pribavi obrazloženo mišljenje organizacione jedinice koja se bavi kontrolom usklađenosti poslovanja banke o – usklađenosti te izmene tarifnika s propisima i unutrašnjim aktima banke.

Pre nego što donese odluku o izmeni tarife banka, kako se precizira u ovom propisu, banka mora da uzme u obzir i rezultate analize i mišljenje o usklađenosti sa propisima.

Sa celokupnom dokumentacijom – i analizom, i podacima, i mišljenjem organizacione jedinice koja se bavi kontrolom usklađenosti poslovanja – banka  Narodnu banku obaveštava o nameravanoj promeni svog cenovnika i to najkasnije 45 dana pre planiranog usvajanja te izmene.

„Ako je zatražila dopunu dokumentacije, Narodna banka Srbije može odrediti odgovarajući rok pre čijeg isteka banka ne može dostaviti dopunjenu dokumentaciju. Taj rok ne može biti duži od šest meseci“, navodi se u ovoj Odluci NBS.

Podsetimo, NBS je danas usvojila set mera koje se odnose na naknade i provizije banaka. Tako narednih godinu dana banke neće podizati naknade i provizije. Takođe, sve banke koje su podizale svoje naknade i provizije od 1. januara 2021. godine do danas prihvatile su, prema navodima guvernera NBS Jorgovanke Tabaković da godinu dana, počev od 1. septembra, te provizije i naknade naplaćuju uz umanjenje od 30 odsto, ali ne ispod visine koja je važila pre povećanja.

Usvojena je i Odluka o platnom računu sa osnovnim platnim uslugama, i propisano šta sve građani, po ceni od 150 dinara mesečno, moraju da imaju od bankarskih usluga.

Koje je tvoje mišljenje o ovome?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare