Plan Beograda za Mitićevu rupu: Umesto dečjeg parka – kompleks od 7.000 kvadrata

Biznis 15. mar 202116:12105 komentara
mitićeva rupa
Izvor: Printskrin: Google.maps

Sekretarijat za urbanizam Grada Beograda oglasio je rani javni uvid u plan detaljne regulacije popularne Mitićeve rupe u Beogradu. Reč je o gradskom parku u opštini Vračar oivičenom ulicama Kralja Milana, Njegoševom, Kralja Milutina i Beogradskom, piše portal eKapija.

Prema planu čiji je naručilac Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, umesto javne zelene površine i dva dečja parka koji sada zauzimaju najveći deo Mitićeve rupe, kao i nekoliko stambenih objekata, na toj lokaciji nići će mešoviti gradski centri – kombinacija komercijalnih sadržaja sa stanovanjem, na površini od 6.964,7 m2. Postojeći objekti javnih službi biće zadržani, piše eKapija.

Kako je navedeno u planskoj dokumentaciji koju je izradio Urbanistički zavod Beograda, sadržaji, kapaciteti i spratnost definisani su prema prvonagrađenom konkursnom urbanističko-arhitektonskom rešenju iz 2005. godine, za područje Trga Slavija i okolnih blokova, arhitekata Tamare Petrović i Miloša Komlenića.

Prema tom rešenju u Mitićevoj rupi procentualni odnos stanovanje–poslovanje iznosi 40-60 odsto.

Predlogom planiranih sadržaja, osim objekata za stanovanje obuhvaćeni su objekti sa kulturnim sadržajima komercijalnog karaktera (medijateke, čitaonice, multifunkcionalne sale za odvijanje kulturno-obrazovnih programa, izložbene galerije, kreativne industrije, kulturno-umetnički centri i sl.), zatim, specijalizovane trgovine (prodajne galerije, knjižare, specijalizovane prodavnice, prodavnice muzičkih instrumenata i sl.) i prateći uslužni sadržaji (kafei, restorani…).

Maksimalna dozvoljena spratnost objekata biće do sedam spratova plus povučeni sprat.

Broj stanova će se sa 247 popeti na 323, broj stanovnika sa 715 na 936, zaposlenih sa 550 na 766.

Takođe, dodaje se, imajući u vidu postojeće korišćenje predmetne lokacije, a u skladu sa prvonagrađenim rešenjem, u planu je gradnja pešačkih koridora kroz Mitićevu rupu, odnosno budući stambeno-komercijalni blok. Postojeća kvalitetna vegetacija uklopiće se u novoplanirano pejzažno-arhitektonsko rešenje.

Napominje se i da je obavezno raspisivanje javnog arhitektonskog konkursa za idejno rešenje novoplanirane izgradnje na lokaciji Mitićeve rupe.

Inače, novi plan ne obuhvata samo prostor Mitićeve rupe, već i blok između ulica Kralja Milutina, Kralja Milana, Svetozara Markovića i Njegoševe u kojem se nalaze hoteli „Park“ i „Hilton“, ali će, kako je navedeno, sadržaji u ovom bloku biti zadržani u postojećim kapacitetima jer tu više nema prostora da bilo šta gradi.

Kada je reč o saobraćajnicama, neće biti većih promena. Planirano je zadržavanje regulacije svih pomenutih ulica kao u postojećem stanju, izuzev Beogradske ulice čija je regulacija proširena u delu ka Trgu Slavija u skladu sa implementacijom prvonagrađenog konkursnog rešenja.

Ulica Svetozara Markovića ostaće u postojećem stanju, ali se planira koso umesto upravnog parkiranja.

mitićeva rupa
Printskrin: Google.maps

 

Takođe, prema Planu generalne regulacije Beograda, planirana je i javna podzemna garaža Slavija na pet minuta od Mitićeve rupe, kapaciteta oko 450 mesta za parkiranje, sa pristupima iz Deligradske ulice i Ulice Prote Mateje.

Prema Generalnom projektu metroa, u kontaktnoj zoni plana, na trasi Mekenzijeva-Nemanjina ulica, planirana je metro linija 2 sa stanicom „Manjež“, koja će povrzivati Mirijevo i železničku stanicu Zemun.

Plan predviđa i priključenje objekata na postojeću uličnu vodovodnu mrežu, kao i postojeće kolektore opšteg sistema za atmosferske i upotrebljene vode trasom koja prolazi Nemanjinom ulicom.

Za snabdevanje planiranih objekata električnom energijom planira se izgradnja potrebnog broja transformatorskih stanica u sklopu objekata i podzemnih kablovskih vodova, a u planu je i izgradnja pristupne telekomunikacione mreže. Planirani potošači mogu da se priključe na postojeću toplovodnu mrežu.

Plan se na javnom uvidu nalazi do 29. marta.

Istorijat Mitićeve rupe

U novembru 1940, Vlada Mitić, poznati veletrgovac odlučio je da na mestu kafane „Rudničanin“ na uglu Kralja Milana i Beogradske ulice, čiji je vlasnik postao 1935. godine, podigne veliku robnu kuću, najvišu zgradu u Beogradu visine 60 metara, sa 14 spratova, po uzoru na nemačke robne kuće. Robna kuća veletrgovca Mitića bila je zamišljena kao svojevrsni vertikalni „trgovački grad“, koji bi po pisanju dnevnog lista „Vreme“, omogućio „malom radnom čoveku“ zadovoljenje svih potrošačkih potreba, u najkraćem vremenu i uz minimalan utrošak snage.

Projektanti Mitićeve robne kuće, Miladin Prljević i berlinski arhitekt Šafer sa konstruktorom Đorđem Lazarevićem, osmisli su rešenje po ugledu na već izgrađeni terazijski oblakoder – palatu Albanija, sa dodatkom specifične kule sa galerijom – vidikovcem na vrhu građevine. Ambiciozan projekat magazina kojeg karakterišu inovativna tehnološka rešenja poput automatizovane platforme za parkiranje, pokretno stepenište za posetioce i savremene protivpožarne zaštite, trebalo je da bude realizovan u roku od dve godine, ali je Drugi svetski rat prekinuo ovaj plan.

Po završetku rata, komunističke vlasti su nacionalizovale zemljište. Od 1946. do 1980. godine na mestu pod nazivom Mitićeva rupa više puta je počinjala izgradnja, svaki put bez uspeha. Početkom osamdesetih, gradska vlast je predmetnu lokaciju uredila kao park sa glavnim motivom sunčanog sata, koji je demontiran 1992. kako bi u Mitićevoj rupi bio postavljen kamen temeljac za zgradu Dafiment banke, ali se od dalje izgradnje odustalo.

Od tada, prostor Mitićeve rupe je bio devastiran i zapušten do ponovnog uređenja u parkovsku površinu 2003. godine.

Komentari

Vaš komentar