Platio račun za komunalije, da nalog nije „prošao“ – saznao tek od izvršitelja

Biznis 22. jul 202219:28 > 19:4692 komentara
Izvor: Shutterstock/Ilustracija

Račun za komunalne usluge za jun 2021. Dejan Panić iz Novog Sada platio je, kaže, na vreme - u julu prošle godine, putem mobilnog bankarstva. Proteklih dana od izvršitelja je saznao da tih 8.099 dinara "nije leglo" na račun JKP Informatika, zbog čega je na ime starog duga izvršitelju morao da uplati nešto više od 16.000 dinara. Tražeći odgovor šta se desilo sa njegovom uplatom, pošto je račun platio putem očitavanja QR koda u instant sistemu plaćanja, u banci mu je rečeno da - nije "prošla". Dok Panić kaže da o neuspeloj transakciji nije obavešten i tvrdi da se vodi kao "izvršena", banka navodi da u takvim situacijama u skladu sa propisima uredno odmah vraća sredstva na račun klijenta. U Narodnoj banci Srbije za portal N1 navode da korisnik mora odmah biti obavešten o odbijanju izvršenja instant plaćanja, na način utvrđen ugovorom sa bankom. "Zakonom o platnim uslugama ne isključuje se pravo korisnika platnih usluga za naknadu štete u vezi s neizvršenjem transakcije, ako se dokaže da banka nije autentifikovala, pravilno evidentirala i knjižila spornu platnu transakciju", ističu u NBS.

„Početkom ovog meseca poštom mi je stiglo rešenje izvršitelja da treba da platim oko 16.000 dinara zbog neplaćenog računa za JKP Informatika za jun 2021. Pošto račune plaćam elektronski, potražio sam datum kada sam plaćao i video da taj račun imam plaćen – stoji ‘izvršeno plaćanje'“, počinje svoju priču čitalac portala N1 Dejan Panić koji se obratio redakciji.

Pročitajte još:

Potom je, kaže, otišao u JKP Informatiku.

„Pokažem im nalog da je izvršen, a tamo mi kažu da uplata nije legla i da vidim sa svojom bankom. Odem u svoju Banka Intezu gde mi kažu – taj račun je plaćen i u istom momentu storniran. Kažu, dešava se kad plaćate preko QR koda. U banci su mi još rekli da moram da vodim računa o tome šta mi je plaćeno, šta nije. I da uvid imam u izvodu sa računa koji dobijam krajem meseca“, navodi naš sagovornik.

On napominje da na računu Informatike nije pisalo da ima bilo kakav dug.

Panić ističe da godinama plaća e-bankingom i m-bankingom. 

„Šta to sada znači? Da neko može da me tuži jer plaćanje nije izvršeno. Treba da platim nešto početkom meseca i narednih 30 dana nisam siguran da li je ta uplata prošla?„, pita on.

Panić tvrdi da je ovaj nalog za  uplatu računa za komunalije za jun 2021. izvršen i da se informacija o tome nalazi u delu „izvršena plaćanja“ u mobilnoj aplikaciji banke.

„Ja sam svoj dug platio izvršiteljima. Sada tražim obeštećenje zato što sam morao da platim više“, kaže Panić.

U odgovoru na prigovor koji mu je uputila Banka Inteza, u koji je redakcija portala N1 imala uvid, međutim stoji suprotno – da je banka platni nalog primila, obradila, poslala na plaćanje, ali da je on u instant platnom sistemu – odbijen jer banka primaoca „nije bila u mogućnosti da u predviđenom vremenu prihvati nalog“.

Zbog toga mu je, kako se navodi, novac vraćen, a podaci o svim plaćanjima dostupni su mu, ističe se – u mobilnoj aplikaciji.

Šta kaže banka

U Banci Inteza za portal N1 ističu da je korišćenje IPS QR koda najlakši način da se lako i bez unošenja pojedinačnih podataka izvrši plaćanje obaveza i na taj način izbegnu eventualne greške pri popunjavanju naloga.

„Međutim, veoma mali procenat ukupnih naloga se ne realizuje i u najčešćem broju slučajeva to zavisi od banke primaoca i njene nemogućnosti da u predviđenom vremenu prihvati nalog. U tim situacijama banka postupa u skladu sa Opštim uslovima poslovanja za platne račune i platne usluge i vraća sredstva na račun klijenta“, navode u Banci Inteza.

Svi klijenti Banke Inteza, kako ističu, imaju mogućnost da se informišu o prometu po svom platnom računu i provere potrošnju u realnom vremenu, koristići usluge digitalnog bankarstva.

„U aplikaciji mobilnog bankarstva, u okviru menija ‘Moja plaćanja’ klijenti u svakom trenutku imaju uvid u sva plaćanja razvrstana po statusu naloga: nalozi u pripremi, na čekanju, zakazani nalozi, izvršeni nalozi i odbijeni nalozi. To korisniku daje jasan pregled priliva i odliva finansija, a konkretna potvrda da je nalog konačno realizovan, odnosno da je plaćanje izvršeno može se videti i u navedenoj opciji Izvršeni nalozi u okviru pomenutog menija ‘Moja plaćanja'“, ističu u Banci Inteza.

Kada se odbijaju instant nalozi za plaćanje

U Narodnoj banci Srbije podećaju da sistem instant plaćanja IPS podrazumeva rad u režimu 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji, tokom cele godine. Podrazumeva, takođe i da se novčana sredstva na računu primaoca nađu u svega nekoliko sekundi.

Međutim, u praksi se ponekad dešavaju slučajevi da se instant nalozi za prenos novca – odbiju.

„U IPS NBS sistemu (uključujući i banke učesnice) izvršavanje instant naloga za prenos zavisi od, na primer, ispravnosti podataka u nalogu za prenos koje je uneo platilac, raspoloživih sredstava na računu platiocа, tehničkih uslova banke platioca da u propisanom roku pošalje nalog u sistem, ali i banke primaoca sredstava da u propisanom roku prihvati od strane sistema, odnosno odgovori da li prihvata ili ne prihvata taj nalog (zavisno od toga da li uneti račun primaoca postoji i sl.). Dakle, u praksi se ponekad dešavaju slučajevi odbijanja instant naloga za prenos usled različitih navedenih razloga zbog kojih ti nalozi nisu mogli da budu izvršeni (neispravni podaci u nalogu, nedovoljno sredstava, nemogućnost banke platioca da u propisanom roku pošalje nalog, nemogućnost banke primaoca sredstava da primi i odgovori da prihvata ili ne prihvata nalog za prenos usled trenutnih tehničkih problema i sl)“, pojašavaju za portal N1 u NBS.

Nema storniranja, već povrata novca

U centralnoj banci objašnjavaju da u sistemu instant plaćanja ne postoji takozvano „storniranje“ (poništavanje pogrešnog knjiženja, prim. nov.).

„Propisima nije predviđeno ‘storniranje’ instant naloga za prenos zbog prirode instant plaćanja da moraju biti izvršena (ili neizvršena) u svega nekoliko sekundi, što nije slučaj kod drugih vrsta prenosa novca koji ne moraju da se izvrše tom brzinom pa ih je moguće i stornirati do momenta izvršenja, ali je predviđen povraćaj novčanih sredstava“, ističu u NBS.

Rok za nalog – pet sekundi

U skladu sa odlukom NBS banka platioca mora da obezbedi da se ispravan instant nalog za prenos dostavi u IPS NBS sistem u roku od – najviše pet sekundi od trenutka prijema platnog naloga.

A, banka primaoca plaćanja, s njene strane, mora da obezbedi da odgovor o (ne)prihvatanju instant naloga za prenos dostavi u IPS NBS sistem najkasnije u roku od – pet sekundi od trenutka prijema instant naloga za prenos.

U slučajevima kada nisu ispunjeni uslovi za izvršenje instant naloga za prenos (npr. vreme za čekanje na odgovor banke primaoca je isteklo) sistem odbija nalog o čemu odmah obaveštava i platiočevu i primaočevu banku.

Ko mora da obavesti korisnika

U NBS ističu da, kada se plaćanja obavljaju korišćenjem, na primer,  aplikacija mobilnog bankarstva, u zavisnosti od aplikativnog rešenja banke i ugovorenog načina obaveštavanja, korisnik informaciju o ishodu transakcije dobija na različite načine: putem SMS poruke, notifikacione poruke u okviru same aplikacije, ali moguće je i kroz pregled transakcija sa oznakom izvršena/odbijena ili kroz posebne preglede izvršenih, odnosno odbijenih transakcija.

„Svaka od banaka može da ugovori jedan ili više načina na koji stavlja na raspolaganje informaciju o transakcijama koje su izvršene. Kada je reč o odbijanju izvršenja plaćanja, platiočeva banka dužna je da, u skladu sa propisom NBS, nakon dobijanja obaveštenja iz IPS NBS sistema da je došlo do odbijanja instant plaćanja, odmah obavesti platioca o tome, na način utvrđen ugovorom o platnim uslugama i opštim uslovima poslovanja koji su sastavni deo tog ugovora, kao i, ako je to moguće, o razlozima tog odbijanja, osim ako to obaveštavanje nije zabranjeno propisom (u slučaju prevarenih radnji i slično). Banka je, u skladu sa propisom NBS, dužna i da platiocu odmah izvrši povraćaj novčanog iznosa iz tog naloga, odnosno da oslobodi rezervisana novčana sredstva na njegovom platnom računu ako su ta sredstva bila rezervisana za izvršavanje ovog naloga“, ukazuju u NBS.

Naknada štete za korisnika

Sve sporne situacije u vezi s izvršavanjem platnih transakcija regulisane su propisima, a ako korisnik platne usluge smatra da banka nije postupila u skladu sa propisima i ugovorom o platnim uslugama i nije zadovoljan odgovorom banke – ima pravo da podnese pritužbu ili prigovor i Narodnoj banci Srbije.

„Sa druge strane, Zakonom o platnim uslugama ne isključuje se pravo korisnika platnih usluga za naknadu štete u vezi s neizvršenjem transakcije ako se dokaže da banka nije autentifikovala, pravilno evidentirala i knjižila spornu platnu transakciju. NBS za sada nema pritužbi korisnika da banka nije postupila u skladu s propisima kada je reč o izvršavanju instant plaćanja. Kao što smo i naveli, transakcija može biti izvršena ili odbijena i korisnici se o tome obaveštavaju na način na koji su to ugovorili sa bankom“, ukazuju u centralnoj banci.

Koliko ima odbijenih instant naloga

U IPS NBS platnom sistemu, kako navode, odbijeni instant nalozi za prenos su izrazito malo zastupljeni.

„Kao dokaz za to navodimo podatak da je u toku 2021. godine od ukupnog broja iniciranih instant naloga za prenos svega 0,3 odsto odbijenih instant naloga za prenos bilo zbog isteka vremena za odgovor banke primaoca, ako se ima u vidu da je režim rada svih banaka i sistema 24/7/365. Reč je, dakle, o situacijama kada banka kod koje račun ima primalac sredstava u tom trenutku ima određenih tehničkih problema. U tim situacijama platilac najčešće dobije poruku od svoje banke da nalog nije izvršen i ponovo pokuša izvršenje koje se nakon toga u najvećem broju slučajeva odmah nakon prvog neuspelog pokušaja i realizuje s obzirom da je uglavnom reč o kratkotrajnim teškoćama u radu sistema banke primaoca. Ipak, imajući u vidu da se radi o informaciono-komunikacionim sistemima banaka visoke složenosti koji moraju da rade u realnom vremenu i to 24/7/365, ponekad se može desiti i duži period neraspoloživosti servisa kod banaka“, navode u centralnoj banci.

Koliko se plaća kroz instant sistem

Prema podacima NBS, u instant sistemu plaćanja u junu 2022. godine izvršeno je ukupno 4,46 miliona transakcija u vrednosti od 43,7 milijardi dinara.

Prosečno je dnevno izvršeno 148.728 transakcija, a prosečno vreme izvršenja transakcije u IPS NBS sistemu iznosi 1,1 sekunde.

Ukupan broj realizovanih transakcija u IPS NBS sistemu od početka rada do juna 2022. godine iznosi 103,4 miliona transakcija ukupne vrednosti 955 milijardi dinara.

 

Komentari

Vaš komentar