Poljska firma stopirala nabavku tramvaja u Beogradu – Komisija odbila žalbu

Ekonomija 22. maj 202416:09 28 komentara
Vlasta Vukićević/Nova.rs

Suspenzija tendera za nabavku 25 tramvaja u Beogradu usledila je početkom maja zbog zahteva koji je Komisiji za zaštitu prava ponuđača podneo poljski proizvođač šinskih vozila "PESA Bidgoszcz SA". Komisija je zahtev ove firme odbacila rešenjem od 7. maja. Usledila je žalba poljskog proizvođača, pa je danas objavljeno i konačno rešenje o odbijanju žalbe, navodi se na Portalu javnih nabavki. Šta to znači za tender za nabavku tramvaja?

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki odbila je žalbu poljske firme „PESA Bydgoszcz SA“ protiv rešenja o odbacivanju zahteva za zaštitu prava ponuđača od 7. maja ove godine – stoji na Portalu javnih nabavki.

Reč je o javnoj nabavci 25 tramvaja za koju je Grad Beograd predvideo 140 miliona evra, što, kako je pisao Beobuild – daleko premašuje uobičajenu cenu za slične nabavke tramvaja u drugim gradovima Evrope.

Sudeći prema podacima iz rešenja Komisije, razlozi odbijanja su što poljska firma nije platila taksu predviđenu zakonom i što nije navela – ko joj je punomoćnik u Srbiji.

Naime, poljska kompanija PESA je, kako se navodi u rešenju, inicirala postupak zaštite prava „tako što je elektronskim putem, preko Portala javnih nabavki, dana 3. maja 2024, naručiocu podnela zahtev za zaštitu prava kojim je osporila sadržinu konkursne dokumentacije“.

„Naručilac je doneo rešenje od 7. maja 2024, kojim je odbacio zahtev za zaštitu prava podnosioca zahteva“, stoji u rešenju Komisije.

Inače, rok za podnošenje ponuda na tenderu istekao je 7. maja u 10.30 časova.

Otvaranje ponuda bilo je predviđeno za isti dan, pola sata kasnije.

U obrazloženju tog prvog rešenja navedeno je da je poljska firma propustila u svom zahtevu da „imenuje punomoćnika za primanje pismena u Republici Srbiji, uz navođenje svih podataka potrebnih za komunikaciju sa označenim licem“.

Takođe, kako se navodi, „u konkretnom slučaju ne postoji pouzdan dokaz o uprati zakse za podnošenje zahteva za zaštitu prava shodno Zakonu o javnim nabavkama“.

S obzirom da je zahtev za zaštitu prava poljskog ponuđača konačno odbijen, a da je u međuvremenu istekao rok za podnošenje ponuda zaintersovanih proizvođača tramvaja, tender bi mogao biti nastavljen određivanjem novog roka za dostavljanje ponuda.

Pošto je GSP Beograd, kao naručilac nabavke tramvaja zbog zahteva poljske firme zaustavio dalje aktivnosti u postupku nabavke tj. suspendovao tender 4. maja – tri dana pred istek predviđenog roka za dostavljanje i otvaranje ponuda, pitanje je da li će  novi rok biti upravo tri dana ili je moguće da on bude i duži.

Podsetimo, odluku o raspisivanju tendera za nabavku 25 tramvaja doneo je Privremeni organ Grada Beograda – na telefonskoj sednici.

O poljskoj kompaniji PESA

Prema podacima sa zvaničnog sajta kompanije – PESA je „najveći poljski proizvođač šinskih vozila, koja saobraćaju u u 11 zemalja Evrope i Azije“.

Zapošljava gotovo 4.000 radnika u svojim pogonima u Bidgošču i Minsk Mazovjeckom, a sarađuje, kako se navodi – sa više od 1.500 kompanija koje zapošljavaju ukupno nekoliko desetina hiljada ljudi.

„PESA vozovi i tramvaji saobraćaju u svim poljskim regionima i većini velikih gradova, kao i nekoliko evropskih zemalja.  Tramvajima PESA, između ostalih, putuju stanovnici Varšave, Moskve, Kijeva i Sofije. Vozila sa unutrašnjim sagorevanjem kompanije prevoze, na primer, putnike nemačkih DB železnica, italijanskih Trenitalia železnica, Čeških železnica i Beloruskih železnica“, navodi se na sajtu ove kompanije i ističe da je PESA do sada dobila 23 strana odobrenja.

Koje je tvoje mišljenje o ovome?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare