Poreska uprava: Duži rok frilenserima za prijavu poreza za prvi kvartal

Biznis 27. mar 202316:02 komentara
Shutterstock

Frilenseri koji su ostvarili prihod tokom prva tri meseca ove godine, trebalo bi da imaju rok do 30. aprila da podnesu poresku prijavu. Međutim, sudeći prema najavi Poreske uprave Srbije, ovaj rok biće duži i računaće se "počev od narednog dana od dana kada se steknu tehnički uslovi za podnošenje prijave na Obrascu PP OPO – K". Detaljna uputstva, kako je navedeno, očekuju se narednih dana od - Ministarstva finansija.

Frilenseri se oporezuju – samooporezivanjem. To znači da sami, u predviđenim rokovima, podnose poresku prijavu.

Pročitajte još:

Izmenama Zakona o porezu na dohodak građana, usvojenim krajem prošle godine, predviđena su dva modela (samo)oporezivanja frilensera i oba podrazumevaju da se poreska prijava podnosi četiri puta godišnje. Tačnije – ko god je imao prihode od frilens posla u tokom jednog kvartala, u roku od 30 dana po isteku tog kvartala mora da podnese poresku prijavu Poreskoj upravi.

Prema zakonu, rok za podnošenje prve ovogodišnje prijave, za sve one koji su imali prihode od frilens poslova tokom januara, februara i marta ove godine je 30. april 2023. Ova prijava podnosi se onlajn. Međutim, pošto iz saopštenja Poreske uprave Srbije proizilazi da se još nisu „stekli tehnički uslovi za ponošenje prijave na novom obrascu“, ovaj rok biće – duži.

„Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika koji je stupio na snagu 25. marta 2023. godine, propisana je nova poreska prijava na Obrascu PP OPO-K – poreska prijava o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na prihode ostvarene kvartalno, od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika“, navela je Poreska uprava Srbije.

Poreska uprava podseća da je rok u kome frilenseri podnose prijave – 30 dana od isteka kvartala.

„Poreski obveznici – fizička lica koja ostvaruju prihode od lica koja prilikom isplate ne obračunavaju poreze i doprinose u Republici Srbiji, a koja poreske obaveze prijavljuju i plaćaju kvartalno – tzv. frilenseri, prijave na Obrascu PP OPO-K podnose za prihode koje su ostvarili u drugom kvartalu, odnosno u periodu od 1. aprila do 30. juna 2023. godine“, naveli su poreznici.

Što se tiče prihoda koje su frilenseri ostvarili u prvom kvartalu, odnosno od 1. januara do 31. marta 2023. godine, prijava se, takođe, može podneti na Obrascu PP OPO – K, s tim da se u ovom slučaju, kako navodi Poreska uprava, rok od 30 dana za podnošenje prijave računa počev od narednog dana od dana kada se steknu tehnički uslovi za ponošenje prijave na ovom Obrascu.

„Naime, u pripremi je tehnička podrška koja će u značajnoj meri olakšati frilenserima podnošenje prijave na Obrascu PP OPO-K, a kada će ova tehnička podrška biti operativna biće objavljeno na sajtu Ministarstva finansija i Poreske uprave“, pojašnjavaju poreznici.

Može i ranije, ali bez podrške

Ipak, biće moguće i ranije podneti poresku prijavu za prvi kvartal.

„Ukoliko frilenseri žele da za prihode koje su ostvarili u prvom kvartalu 2023. godine podnesu prijavu pre sticanja tehničkih uslova za podnošenje prijave na Obrascu PP OPO-K, oni to mogu učiniti počev od 3. aprila 2023. godine na Obrascu PP OPO, s tim da u tom slučaju neće moći da koriste tehničku podršku kao u slučaju podnošenja poreske prijave na Obrascu PP OPO -K“, ukazuje Poreska uprava.

Ministarstvo finansija će, kako ističu, u cilju pružanja detaljnih informacija poreskim obveznicima – frilenserima, u narednom periodu objaviti objašnjenja u vezi sa podnošenjem i popunjavanjem poreskih prijava na Obrascu PP OPO, kao i na Obrascu PP OPO-K.