Potrošačka udruženja: EPS izigrava primenu instituta zastarelosti potraživanja

Biznis 29. dec 202114:48 10 komentara
EPS, Elektroprivreda Srbije
N1

Potrošačka udruženja, Republička unija potrošača i Efektiva su 17. decembra 2021. godine od Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija zatražila zaštitu kolektivnog interesa potrošača protiv javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije (EPS), saopštila su ta udruženja.

„To je učinjeno zbog velikog broja povreda Zakona o zaštiti potrošača i drugih propisa i zbog nepoštene poslovne prakse, obmanjujuće i nasrtljive, a na štetu potrošača električne energije, i to putem računa za električnu energiju, kroz primenu sistema saldiranja potraživanja kojim se izigrava primena instituta zastarelosti“, navedeno je u saopštenju.

Dodaje se da se kod tog sistema, mesečni računi, u slučaju bilo kakvih dospelih dugovanja, ne odnose samo na tekuće nedospelo mesečno potraživanje iz zakonom propisanog maksimalnog obračunskog perioda od mesec dana, već se odnose na zbir ukupnih potrošačevih dugovanja iz neodređenog vremenskog perioda.Ističe se da je taj nezakoniti sistem EPS-ovog sistema saldiranja potraživanja suprotan zakonskom sistemu razvrstavanja potraživanja po mesecima i dobrim poslovnim običajima pružalaca usluga od opšteg ekonomskog interesa.

Taj sistem saldiranja se, kako je navedeno, oslanja na višestruko obmanjujuću formu i sadržinu EPS-ovih računa za struju kod kojih je poziv na broj izjednačen sa ED brojem kako bi bio isti iz meseca u mesec.

Dodaje se da uplatnice i priznanice, koje se prilikom plaćanja otcepljuju od tela računa, ne sadrže podatke o mesecu i godini sa tela računa, usled čega se „sve potrošačeve uplate automatski rasknjižavaju kao tobož neopredeljene na potrošačeva najstarija dugovanja, koja mogu biti i zastarela“.

„S obzirom na to da se zatezna kamata, prema izričitom uputstvu sa računa, obračunava na zbir (saldo) tekućeg mesečnog potraživanja i sabranih potraživanja iz prethodnih meseci, koja su već kamatirana, sistem saldiranja potraživanja za posledicu ima obračunavanje kamate na kamatu“, navedeno je u saopštenju.

U slučaju prinudne naplate, prema izričitom uputstvu sa računa, potrošaču je doslovno onemogućeno da podmiruje svoja tekuća mesečna zaduženja, jer se sve njegove uplate po računima za struju, usled primene uvek istog poziva na broj izjednačenog sa ED brojem potrošača, automatski preusmeravaju na utuženo potraživanje, koje je uvećano za kamatu i nespecifikovano je, a u svakom slučaju troškovi postupka su nedosuđeni.

To je, kako je navedeno, suprotno Zakonu o izvršenju i obezbeđenju i Zakonu o parničnom postupku.

Zbog primene sistema saldiranja potraživanja, EPS-ove opomene pred obustavu električne energije odnosno opomene pred utuženje, kako je navedeno, ne odnose se na pojedinačna mesečna potraživanja sa odvojenim datumima dospeća za svako odvojeno potraživanje, već se odnose na saldo, odnosno na sabrani nespecifikovani iznos svih dospelih potraživanja prema potrošaču, i ne sadrže nikakav datum dospelosti.

Ističe se da pri tome, opomena pred utuženje sadrži sabrani iznos kamata, koje bi morale da budu specifikovane po mesecima i da teku odvojeno za svaki mesec.

Udružena potrošača su istakla da, ne samo što je sistem saldiranja potraživanja nezakonit i suprotan dobrim poslovnim poslovnim običajima, već je i savršeno nepotreban, jer EPS može i mora, poput svih savesnih pružalaca usluga od opšteg ekonomskog interesa, da redovno utužuje potrošače sa dospelim dugovanjima i time, na zakonom propisan način sprečava nastupanje zastarelosti.

Dodaje se da pri tome EPS, kao faktički monopolista na tržištu snabdevanja i distribucije električnom energijom za domaćinstva, ima mogućnost da „disciplinuje“ dužnike isključenjem struje.