Predlog države za frilensere prošao Vladu

Biznis 01. apr 202117:51 > 17:57176 komentara
N1

Vlada Srbije na današnjoj sednici usvojila je, kroz izmene zakonskih propisa, predlog za novi način oporezivanja frilensera. Da bi predlog zakona zaživeo mora da prođe i skupštinsku proceduru. Suština je da će frilenserima neoporezivi iznos prihoda biti jednak mesečnom minimalcu od 32.000 dinara. To, na godišnjem nivou iznosi 384.000 dinara.

Usvojenim Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak utvrđuje se visina normiranih troškova po osnovu prihoda od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršen rad na koje se porez plaća samooporezivanjem, saopštila je Vlada Srbije.

Poreska prijava se podnosi u roku od 30 dana od isteka kvartala u kome su prihodi ostvareni.

„Uvedenim izmenama, po osnovu ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad, na koje se porez plaća samooporezivanjem, a koji su ostvareni u periodu počev od 1. januara 2015. godine zaključno sa 30. septembrom 2021. godine, porez se utvrđuje rešenjem poreskog organa ukoliko nije nastupila zastarelost utvrđivanja poreske obaveze, ako nije pravosnažno okončan postupak utvrđivanja poreske obaveze i ako nije pre stupanja na snagu ovog zakona plaćena poreska obaveza“, pojašnjava se u saopštenju Vlade.

Kako se navodi, novim zakonskim rešenjem ne plaća se porez na dohodak građana na navedene prihode ostvarene u kalendarskoj godini u visini do 384.000 dinara godišnje, a deo prihoda koji je iznad tog iznosa umanjuje se za normirane troškove od 43 odsto od ostvarenih prihoda.

„Poreska obaveza po osnovu navedenih prihoda plaća se na 120 jednakih mesečnih iznosa. Odredbe zakona primenjivaće se od 1. oktobra 2021. godine, osim odredbe koja se odnosi na prihode ostvarene u periodu počev od 1. januara 2015. godine zaključno sa 30. septembrom 2021. godine na koje se porez plaća samooporezivanjem, koja će se primenjivati od dana stupanja na snagu zakona“, navodi Vlada Srbije.

Na sednici je, ističe se, usvojen i Predlog zakona o dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kojim se precizira utvrđivanje i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu ugovorene naknade koja je ostvarena u periodu od 1. januara 2015. godine do 30. septembra 2021. godine, od lica koje prilikom isplate naknade nije obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa.

Doprinosi se utvrđuju rešenjem poreskog organa i plaćaju saglasno odredbama zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, a koje odredbe se odnose na poreski tretman ugovorene naknade ostvarene u periodu počev od 1. januara 2015. godine zaključno sa 30. septembrom 2021. godine na koju se porez plaća samooporezivanjem.

Komentari

Vaš komentar