Privreda u 2021. poslovala sa profitom od šest milijardi evra

Biznis 21. jul 202218:072 komentara
Agencija za privredne registre, APR
N1

Privreda u 2021. godini beleži rast zaposlenosti i profitabilnosti, uz jačanje finansijskih kapaciteta, objavila je Agencija za privredne registre. Završni računi srpskih preduzeća pokazali su da je tokom prošle godine ostvaren profit od 679,9 milijardi dinara, što je oko 5,8 milijardi evra. Podaci APR pokazuju da je dobit u odnosu na pandemijsku 2020. godinu porasla za čak 79,3 odsto. Kada je reč o preduzetnicima, i oni su poslovali "u plusu" - ostvarili su dobit od 44,4 milijarde dinara, gotovo trećinu veću nego godinu pre, što zajedno sa profitom privrednih društava premašuje šest milijardi evra. Za razliku od preduzeća, koja su lane brojala 11.531 radnika više nego u 2020. godini, kod preduzetnika je broj zaposlenih manji - za 5.327.

Agencija za privredne registre objavila je preliminarne podatke o poslovanju pravnih lica i preduzetnika na osnovu redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2021. godinu.

Pročitajte još:

Svoje završne račune u obavezi je bilo da dostavi ukupno 310.365 privrednih društava i preduzetnika, od kojih je svoju obavezu ispunilo njih 277.701. Za nešto manji broj ovih izveštaja (266.684) APR utvrdila da su potpuni i računski tačni.

„Tokom 2021. godine započet je privredni oporavak posle recesionih kretanja u prethodnoj godini, izazvanih pandemijom koronavirusa. Pozitivne tendencije prisutne su u poslovanju svih grupa pravnih lica i preduzetnika“, navodi APR.

Privredna društva uvećala su obim ukupnih poslovnih aktivnosti, ističe APR, ostvarivši ukupne prihode od 14.434 milijarde dinara, veće za 17,6 odsto od prošlogodišnjih.

Preduzeća su u 2021. godini zapošljavala ukupno 1.238.984 radnika, što je 11.531 radnik više u odnosu na prethodnu godinu.

Privreda se zadužuje

Poslovanje privrede je, kao i prethodnih godina, pretežno finansirano iz pozajmljenih izvora, ukazuje APR.

„Ukupne obaveze iskazane su u visini od 11.640 milijardi dinara i porasle su za 8,1 odsto na godišnjem nivou“, navodi se u izveštaju APR.

U okviru ukupnih obaveza preovlađuje zaduživanje na kratak rok, budući da je iz kratkoročnih rezervisanja i kratkoročnih obaveza obezbeđeno 7.509 milijardi dinara.

Preduzetnici: U plusu, sa manje radnika

Preduzetnici, kao i preduzeća, beleže rast profita, ali manji broj zaposlenih.

„Oni su, uz godišnji rast obima ukupne poslovne aktivnosti (11,3 odsto), te ukupne prihode realizovane u iznosu od 1.087 milijardi dinara, ostvarili pozitivan neto rezultat od 44,4 milijarde dinara, koji je za 30,6 odsto veći od prošlogodišnjeg. Preliminarnom zbirnom obradom obuhvaćeni su redovni godišnji finansijski izveštaji za 2021. godinu za 112.678 preduzetnika, koji su zapošljavali 224.855 radnika, što je za 5.327 radnika manje u odnosu na ukupan broj zaposlenih kod preduzetnika u prethodnoj godini“, ukazuje APR.

Ustanove

Uspešno su poslovale i ustanove koje obavljaju delatnost radi sticanja dobiti, koje su sa uvećanim obimom ukupne poslovne aktivnosti (8,8 odsto) i ukupnim prihodima od 229 milijardi dinara, realizovale dobitak od 12 milijardi dinara, koji je za 13,6 odsto manji od prošlogodišnjeg, pokazuje analiza njihovih završnih računa.

Banke, osiguranja, lizing, brokeri i fondovi

APR ocenjuje da su finansijske institucije pokazale otpornost tokom kriznog perioda i u 2021. godini su poslovale profitabilno, uz rast finansijskih kapaciteta.

„Banke, koje čine okosnicu domaćeg finansijskog sektora, beleže uvećan pozitivan rezultat perioda za 19,4 odsto, sa iskazanih 49 milijardi dinara, pri čemu je 20 banaka poslovalo sa dobitkom, a tri sa gubitkom“, navodi se u analizi APR.

Ove 23 banke upošljavale su 21.709 radnika, dok ih je 2020. bilo 26 banaka sa 22.960 radnika.

I osiguravajuće kuće su – svih 20 – u 2021. godini poslovale s profitom od 11,1 milijardu dinara, koji je manji za 13,9 odsto od dobiti iz godine pre.

Davaoci finansijskog lizinga su skoro tri puta povećali dobit u odnosu na prethodnu godinu, te ona iznosi 1,2 milijarde dinara, s tim da je njih 11 sa neto dobitkom, dok su dva poslovala negativno.

„Učesnici na tržištu kapitala, s obzirom na njegovu nedovoljnu razvijenost, beleže znatno niže rezultate, tako da su brokersko-dilerska društva (15) ostvarila pozitivan neto rezultat od 3,86 milijardi dinara, manji za 73,2 odsto od prošlogodišnjeg, dok je ukupan dobitak društava za upravljanje investicionim fondovima (6) od 77 miliona dinara niži za petinu“, ukazuje APR.

Pozitivan neto rezultat društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima (4) u iznosu od 231 milion dinara beleži rast za 3,9 odsto, a

dobiti na godišnjem nivou prisutan je i kod dobrovoljnih penzijskih fondova i otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom.

Neprofitne institucije

Bolje rezultate u odnosu na prethodnu godinu iskazale su neprofitne institucije, koje na ukupnom nivou beleže neto višak prihoda nad rashodima od 3.024 miliona dinara, veći za 60,3 odsto.

Od ukupno 59.271 neprofitne institucije, njih 49.881 je dostavilo redovan godišnji finansijskiizveštaj za 2021. godinu, pri čemu su preliminarnom zbirnom obradom obuhvaćeni izveštaji za 48.666 institucija.

One su zapošljavale 17.187 radnika.

„Posmatrano prema obliku organizovanja, sa najvećim pozitivnim rezultatom su udruženja, koja su ostvarila 2,04 milijarde dinara, što je za 22,5 odsto više na godišnjem nivou“, navodi APR.

Ona su i najbrojnija, budući da je bilo 28.234 udruženja, a zapošljavala su 7.561 radnika.

Posle njih su zadužbine i fondacije, koje su iskazale četiri puta veći pozitivan rezultat, u iznosu od 825 miliona dinara.

Kao i prethodne godine negativno su poslovala samo udruženja, društva i savezi u oblasti sporta, kod kojih ukupan višak rashoda nad prihodima iznosi 1,19 milijardi dinaradinara, s tim da je za 21,3 odsto manji od prošlogodišnjeg, a bilo ih je ukupno 12.906 sa 4.115 zaposlenih.

Komentari

Vaš komentar