Radna prava stranih radnika u Srbiji: Šta je sa penzijom

Ekonomija 07. apr 202414:15 4 komentara

Strani radnici legalno zaposleni u Srbiji, po svojim radnim pravima, izjednačeni su sa domaćim radnicima, što podrazumeva i pravo na penziju pod uslovima koji važe u našoj zemlji. Fond PIO je prošle godine, na ime penzija ostvarenih u Srbiji i drugih prava, za 13.367 korisnika koji žive u inostranstvu, ne računajući bivše jugoslovenske republike, isplatio više od 2,3 milijarde dinara. Pročitaj više