Raspisana prva nabavka za Akvatik centar u okviru projekta EXPO – 25 miliona dinara za izradu tehničke dokumentacije

Ekonomija 18. jun 202413:16 6 komentara
EXPO 2027 šire Prostorni plan
Foto: Prostorni plan/MGSI

Preduzeće SPV Akvatik centar raspisao je prvu nabavku u okviru projekta EXPO 2027. Reč je o izradi urbanističko-tehničke dokumentacije za potrebe ishodovanja lokacijskih uslova za izgradnju Akvatik centra u Sručinu, a procenjena vrednost posla je 25 miliona dinara, bez PDV.

Nabavka je objavljena na Portalu javnih nabavki, a reč je o arhitektonskim, inženjerskim uslugama i uslugama planiranja.

Uslovi da bi preduzeće moglo da konkuriše za ovaj posao je da je u protekle tri godine imalo ukupne prihode veće od 50 miliona dinara. Zatim, da je poslovalo bez  gubitka u 2020, 2021. i 2022. godini, kao i da do trenutka objavljivanja ovog poziva – a u poslednje tri godine – nije imalo blokirane račune.

Podsetimo, Akvatik centar je najavljen kao centar za vodene sportove, sa bazenima, skakaonicama i, prema rečima ministra finansija Siniše Malog – „svim nephodnim stvarima za održavanje i evropskih i svetskih prvenstava u tom sportu“.

Prema navodima sa sajta EXPO 2027, Akvatik centar je „moderan kompleks namenjen vodenim sportovima sa pratećom suprastrukturom“.

Prostiraće se na površini od 10 hektara, a predviđeni kapacitet sedenja je 4.000 mesta.

Podsetimo, nabavke za projekat EXPO 2027 ne rade se po Zakonu o javnim nabavkama, već po posebnoj uredbi kojom se, u skladu sa leks specijalisom, propisuje kako će se sprovoditi nabavke i dodeljivati poslovi za EXPO 2027.

Šta je predmet nabavke

Prema navodima sa Portala javnih nabavki, predmet prve nabavke za Akvatik centar je „izvršenje svih pripremnih poslova, izrada konceptualnog rešenja, izrada urbanističko-tehničke dokumentacije koja obuhvata izradu idejnog rešenja (IDR), izradu urbanističkog projekta i projekta parcelacije i preparcelacije, ishodovanje lokacijskih uslova za potrebe projektovanja, izrada 3D modela, poslovi po ovlašćenju naručioca i drugi poslovi detaljno definisani konkursnom dokumentacijom za izradu urbanističko tehničke dokumentacije za potrebe ishodovanja lokacijskih uslova za projektovanje (za potrebe izrade PGD) za izgradnju Akvatik centra koji se gradi u okviru kompleksa „EXPO 2027“ na delu parcele PS-2 iz Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog fudbalskog stadiona – treća faza“.

Koje je tvoje mišljenje o ovome?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare