RATEL: Ako korisnik želi da prenese broj, operator je dužan da mu to omogući

Biznis 19. nov 202116:58 komentara
Ratel.rs

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) saopštila je da pretplatnik ima pravo da po prijemu obaveštenja o jednostranoj izmeni uslova ugovora sa operatorom elektronskih komunikacija raskine ugovor bez obaveze plaćanja troškova u vezi s raskidom ako se najavljenim izmenama bitno menjaju uslovi ugovora.

Obaveza operatora je, kako se navodi u saopštenju, da pretplatnika obavesti najmanje mesec dana unapred o nameri jednostrane izmene uslova ugovora, a pretplatnik ima pravo da po prijemu obaveštenja raskine ugovor bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom ugovora, ako se najavljenim izmenama bitno menjaju uslovi pod kojim je ugovor zaključen na način koji nije na korist pretplatnika.

„Ako se pretplatnik (korisnik), koji se u datom roku u pisanoj formi operatoru izjasnio za raskid ugovora, želi da zadrži postojeći broj, može se obratiti drugom operatoru sa zahtevom za prenos broja, a operator sa kojim je raskinuo ugovor je dužan da mu to omogući“, ističe u saopštenju Ratel.

Kompanija Telenor najavila je da će od 9. decembra njene usluge poskupeti u proseku oko 6,93 odsto. Potom se na društvenim mrežama podigla bura zbog navodne informacije da će ovaj mobilni operator oduzimati brojeve telefona korisnicima koji zatraže raskid ugovora, što je iz Telenora demonatovano.

Iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije (NOPS) je saopšteno da mobilni operatori nemaju pravo da odbiju prenos broja u drugu mrežu ako je korisnik izmirio sva dugovanja do dana raskida ugovora.