Revizori o Srbijagasu: Dug kupaca 81 milijardu dinara, javne nabavke mimo zakona

Ekonomija 07. jan 202208:00 > 08:03 47 komentara
Srbijagas
N1

Mandat Dušanu Bajatoviću na čelu Srbijagasa istekao je još 2016. godine, a on je nastavio da obavlja funkciju što nije u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, ukazali su državni revizori u najnovijem izveštaju. Državna revizorska institucija kontrolisala je javne nabavke Srbijagasa za 2019. i 2020. godinu, u kojima je utvrdila brojne nepravilnosti "teške" više milijardi dinara. Kada je reč o potraživanjima od kupaca - više od 48 miliona dinara je zastarelo za naplatu, a revizori su utvrdili i da ovo javno preduzeće ima dospelih, a neutuženih potraživanja od kupaca u iznosu većem od 10,8 milijardi dinara. Ukupna potraživanja od kupaca premašila su 81 milijardu dinara.

„Javno preduzeće Srbijagas nije postupilo u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama prilikom sprovođenja postupaka nabavki čija je ukupna procenjena vrednost 1,40 milijardi dinara, a ugovorena vrednost 1,35 milijardi dinara. Bez sprovedenog postupka javne nabavke, kada nije bilo osnova za izuzeće od primene Zakona o javnim nabavkama,  ovo javno preduzeće izvršilo je nabavke radova na gasifikaciji opština u iznosu od najmanje 15,53 milijarde dinara, zaključilo ugovore po ovom osnovu u iznosu od 83,85 miliona evra i nabavilo ostale usluge u vrednosti od 621,56 miliona dinara“, ocenila je Državna revizorska institucija u svom izveštaju.

Pročitajte još:

DRI ukazuje i na kršenje Zakona o javnim preduzećima, kada je reč o funkciji koju obavlja Dušan Bajatović.

Revizori ističu da je „imenovano lice nastavilo da obavlja funkciju generalnog direktora preduzeća i nakon isteka mandata 2016. godine, što nije u skladu sa članom 24 stav Zakona o javnim preduzećima“.

Šta kaže zakon?

„Lice koje obavlja funkciju generalnog direktora se nalazi u radnom odnosu u JP Srbijagas po osnovu ugovora o radu počev od 24. oktobra 2008. godine. Generalni direktor imenovan je rešenjem Vlade od 28. novembra 2012. godine na period od četiri godine. Prema članu 24 Zakona o javnim preduzećima, direktora javnog preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija, imenuje Vlada na period od četiri godine, na osnovu sprovedenog javnog konkursa. Vlada je 3. marta 2017. godine donela Odluku o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JP Srbijagas. Javni konkurs za izbor direktora pokrenut po osnovu ove odluke, obustavljen je donošenjem Odluke Vlade 16. septembra 2021. godine“, precizira se u izveštaju državnih revizora.

Tu se utvrđuje nepravilnost da je „imenovano lice nastavilo da obavlja funkciju generalnog direktora preduzeća i nakon isteka mandata“.

Revizori podsećaju da je Vlada Srbije 3. novembra 2021. godine, donela Odluku o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad. Javni konkurs objavljen je 10. novembra 2021. godine.

Potraživanja od kupaca

U postupku revizije utvrđeno je da Srbijagas ima dospelih, a neutuženih potraživanja od kupaca koji imaju neizmirene obaveze u iznosu od 10.831.356.160 dinara. Među njima, više od milijadu duguju „Novi Sad Gas“ (3.039.054.861 dinara), MSK Kikinda (2.887.484.696 dinara), „Remontenergy“ Beograd (1.898.371.712 dinara) i „Toza Marković“ Kikinda (1.079.752.689 dinara).

Kada je reč o građanima, oni Srbijagasu duguju  (na dan 31. decembar 2020. godine) ukupno 548.610.495 dinara sa obračunatom zateznom zakonskom kamatom, od čega je utuženo 422.066.176 dinara, odnosno 76,87 odsto.

Za naplatu je, prema poslovnjim knjigama Srbijagasa, poslednjeg dana decembra 2020. zastarelo za naplatu ukupno 48.645.928 dinara. Na pravna lica – male kupce iz kategorije javnog snabdevanja odnosi se 29.680.269 dinara, a na građane, odnosno domaćinstva 18.965.659 dinara.

Kupci u zemlji Srbijagasu su na kraju decembra 2020. dugovali ukupno 81.325.932.005 dinara. Na to treba dodati i blizu 4,5 milijardi dinara koliko su dugovala zavisna preduzeća i povezana pravna lica.

DRI
DRI

Iz podataka objavljenih u izveštaju revizora vidi se da je takozvana ispravka vrednosti potraživanja od kupaca u zemlji gotovo 76 milijardi dinara, što znači da je tu reč o teško naplativim potraživanjima u koja spadaju i firme u stečaju, likvidaciji, u sudskim sporovima…